Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas

   

  Projekto pavadinimas

  Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Projekto tikslas – gerinti Kėdainių r. savivaldybės plėtros planavimą. Projekto uždavinys – parengtų sektorinių studijų bei tyrimų sprendiniais patobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2020 metų..

  Laukiami rezultatai

  Parengtos 6 sektorinės studijos, atlikti 3 tyrimai

  Įgyvendinimo laikotarpis

  2013-05-01 – 2015-07-16

  Bendra projekto vertė

  439.818,33 Lt (127.380,19 Eur)

  Savivaldybės lėšos

  65.972,75 Lt (19.107,03 Eur)

  Kontaktiniai asmenys

  Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44201, el.p. ausra.ciukiene@kedainiai.lt

   

     RENGIAMOS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SEKTORINĖS STUDIJOS PRISIDĖS PRIE DARNAUS  RAJONO PLĖTROS PLANAVIMO

   Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-22-015 „Sektorinių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas“.

   Įgyvendinant projektą rengiamos šios sektorinės studijos ir  tyrimai:

  1.Kėdainių rajono gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę;2.Suinteresuotų šalių nuomonės tyrimas, identifikuojant teikiamų vietos valdžios,viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybę, aptarnavimą, iškylančias problemas; 3.Korupcijos pasireiškimo teikiant administracines ir viešąsias paslaugas Kėdainių rajono savivaldybėje tyrimas; 4.Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinių poreikių studija; 5.Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kūno kultūros ir sporto poreikių studija; 6.Kėdainių daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo studija;7.Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto aprašymo bei įvertinimo, kaip jį galima panaudoti, valdyti studija; 8.Studija „Kėdainiai – E-miestas“; 9.Konteinerių išdėstymo Kėdainių rajone savivaldybėje studija.

   Rengiant sektorines studijas bei atliekant tyrimus, siekiama identifikuoti gyventojų poreikius bei pasirinkti efektyvius sprendinius Kėdainių rajono kultūros, sporto, viešojo administravimo, komunalinio ūkio, turto, informacinių technologinių sektoriuose. Šių sektorinių studijų bei tyrimų parengimas prisidės prie Savivaldybės ir jos institucijų veiklos efektyvumo didinimo, efektyvesnio veiklos rodiklių įgyvendinimo, tikslingo bei naudingo 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų investavimo. Atliktų studijų bei tyrimų sprendiniais bus patobulintas vienas iš svarbiausių rajono planavimo dokumentų - Kėdainių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų.

   Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Bendra projekto vertė 439.818,33 Lt, iš jų 373.845,58 Lt – Europos socialinio fondo lėšos ir 65.972,75 Lt – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

  2015 m. balandžio mėn. baigtos rengti sektorinės studijos bei sektoriniai tyrimai:

   * .Kėdainių rajono gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę

  * Suinteresuotų šalių nuomonės tyrimas, identifikuojant teikiamų vietos valdžios,viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybę, aptarnavimą, iškylančias problemas

  * Korupcijos pasireiškimo teikiant administracines ir viešąsias paslaugas Kėdainių rajono savivaldybėje tyrimas

  * Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kultūrinių poreikių studija

  * Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų kūno kultūros ir sporto poreikių studija

  * Kėdainių daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo studija

   Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto aprašymo bei įvertinimo, kaip jį galima panaudoti, valdyti studija

  * Studija „Kėdainiai – E-miestas“

  Konteinerių išdėstymo Kėdainių rajone savivaldybėje studija

   

  Atsižvelgiant į sektorinių tyrimų bei studijų rengimo metu gautas išvada ir rekomendacijas  atnaujintas (patobulintas)  Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2020 metų. Atnaujinto strateginio plėtros plano PRIEMONIŲ PLANĄ galite rasti  čia


  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.