Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Darbuotojų informacija
  Architektūros ir urbanistikos skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Skyriaus vedėjas (vyr. architektas) Rytis Vieštautas Rodyti 606 8 676 99679
  (8 347) 69530
  Spausdinti vieną įrašą
  Mentorius Vytautas Kundrotas Rodyti 608 8 687 70326
  (8 347) 69597
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Violeta Večėnaitė Rodyti 607 8 675 15925
  (8 347) 69531
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Daiva Ramanauskienė Rodyti 618 8 615 93384
  (8 347) 69535
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistas Saulius Zakas Rodyti 608 (8 347) 69597 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Jūratė Misevičienė Rodyti 608 (8 347) 69532 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Aurelija Piepalienė Rodyti 608 8 603 70406
  (8 347) 69574
  Spausdinti vieną įrašą
  clock - darbuotojo priėmimo laikas.
  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus
  2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. AD1-908

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS
  1.Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius yra Kėdainių rajono savivaldybės struktūrinis padalinys, veikiantis pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
  2.Skyriaus struktūrą tvirtina savivaldybės Taryba.
  3.Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nustatyta tvarka patvirtintais statybos techniniais reglamentais, savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
  4.Skyriaus darbuotojai yra valstybės tarnautojai.  

  II. SKYRIAUS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI
  5.Skyriaus pagrindiniai tikslai yra šie:
  5.1. vykdyti savivaldybės Tarybos patvirtintą darnios teritorijų planavimo ir užstatymo politikos įgyvendinimą;
  5.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, užtikrinti galimybę vykdyti statybos veiklą savivaldybės teritorijoje;
  5.3. vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių statinių, išskyrus statinių įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą, naudojimo priežiūrą;
  5.4. vykdyti savivaldybei priskirtas valstybės saugomų objektų apsaugos funkcijas;
  5.5. vykdyti   savivaldybės  tarybos  paskelbtų  saugomų  objektų  atžvilgiu  funkcijas,  nurodytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
  6.Skyriaus funkcijos ir uždaviniai yra šie:
  6.1. organizuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimą;
  6.2. rengti paraiškas specialiosioms planavimo sąlygoms gauti;
  6.3. rengti teritorijų planavimo urbanistines sąlygas;
  6.4. rengti sąlygų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams rengti;
  6.5. teikti   išvadas  savivaldybės  administracijos  direktoriui  derinti   savivaldybės    teritorijoje rengiamų bendrųjų ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
  6.6. nustatyti žemės sklypų planų rengimo reikalavimus;
  6.7. derinti žemės sklypų planus;
  6.8.  savivaldybės  administracijos  direktoriui  pavedus  atstovauti   savivaldybės   patvirtintiems dokumentams kitų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese;
  6.9. derinti savivaldybės teritorijos dalių ar atskirų sklypų detaliuosius planus;
  6.10. pateikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės Tarybai;
  6.11. dalyvauti rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes;
  6.12. organizuoti savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procedūroje;
  6.13. apibendrinti gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projektų, rengti medžiagą ir konsultuoti sprendžiant ginčus;
  6.14. konsultuoti ir informuoti fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
  6.15. teikti administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
  6.16. analizuoti inžinerinės infrastruktūros esamą būklę ir plėtrą, organizuoti specialiųjų planų susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti rengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
  6.17. priimti paraiškas statiniui projektuoti, statybą leidžiančiajam dokumentui statinį statyti ar griauti gauti;
  6.18. nustatyti specialiąsias architektūrines statinio projektavimo sąlygas;
  6.19. išduoti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti arba griauti kaip numatyta Statybos įstatyme;
  6.20. registruoti statybą leidžiančius dokumentus (leidimus) statiniui statyti ar griauti;
  6.21. kaupti duomenų statinio projektui rengti, derinti ir statybą leidžiančių dokumentų statiniui statyti ar griauti archyvą;
  6.22. dirbti naudojant IS „Infostatyba“ kaip numatyta Statybos įstatyme;
  6.23. priimti prašymus įrengti išorinę reklamą ir kontroliuoti reklamos atitikimą pateiktam projektui;
  6.24. derinti išorinės reklamos projektus;
  6.25. rengti pasiūlymus dėl sklypo dydžio ir ribų, nustatančius parduodamų, išnuomojamų ar kitaip įgyjamų žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai specialiąsias sąlygas, žemės servitutus;
  6.26. konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties ir jos pakeitimo tvarkos;
  6.27. rengti dokumentaciją sudarant trumpalaikes žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis, vykdyti kitas funkcijas susijusias su trumpalaike žemės sklypų nuoma;
  6.28. rengti miesto žemės sklypų sąvadą;
  6.29. kaupti rajono kartografinę medžiagą;
  6.30. rinkti geodezinius duomenis savivaldybės rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams;
  6.31. diegti geografinę inžinerinę sistemą (GIS) savivaldybės teritorijoje;
  6.32. derinti  žemėtvarkos specialistų parengtus žemės sklypų  ne  žemės ūkio veiklai brėžinius ir sklypų ribų geodezinių matavimų planus;
  6.33. teikti savivaldybės administracijai su žemės naudojimu susijusius dokumentus;
  6.34. rengti Tarybai su žemėtvarka susijusių sprendimų projektus;
  6.35. rengti su žemėtvarka susijusius administracijos direktoriaus įsakymus;
  6.36. dalyvauti komisijose nagrinėjant su žemėtvarka susijusius klausimus;
  6.37. tvarkyti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą (vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 06 19 nutarimą Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų banko nuostatų patvirtinimo“);
  6.38. tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų ir išduodamų sąlygų projektavimui archyvą;
  6.39. tvarkyti teritorijų planavimo duomenų banką;
  6.40. rajono Tarybai ar merui pareikalavus, prieš savivaldybės Tarybos rinkimo pradžią, paruošti ataskaitą apie bendrojo plano, kitų teritorijų planavimo dokumentų realizuotus sprendinius ir šios veiklos pasekmes miesto ar rajono vystymosi raidai;
  6.41. tarpininkauti tarp valdytojo ir Kultūros paveldo departamento (toliau Departamentas): priimti valdytojų prašymus, perduoti juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikti valdytojams atsakymus;
  6.42. perduoti pranešimus, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nurodytais atvejais, apie sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimą saugomu;
  6.43. tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Kultūros paveldo departamentui (toliau Departamentui) kultūros ministro patvirtinta tvarka;
  6.44. informuoti Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
  6.45. teikti valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
  6.46. priimti kitus sprendimus ir atlikti veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
  6.47. atlikti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu funkcijas, numatytas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme;
  6.48. teikti Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoti apie užfiksuotus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus;
  6.49. administruoti kultūros paveldo objektų tvarkybą, kontroliuoti kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;
  6.50. rengti savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;
  6.51. turi teisę gauti iš valstybinių ir savivaldybės institucijų, valdytojų, fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingų savybių;
  6.52. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Nacionalinę, regioninę ir savivaldybės turizmo plėtros programas;
  6.53. vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų namų ir kitų statinių ( išskyrus įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą) naudojimo priežiūrą;
  6.54. tikrinti kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei saugos reikalavimus;
  6.55. atlikti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
  6.56. išduoti pažymas apie statinio (patalpos) naudojimo atitiktį nustatytai ( įregistruotai Nekilnojamojo turto registre) statinio (patalpos) paskirčiai, taip pat statinio (patalpos) tinkamumą naujai paskirčiai, kai neatliekami rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, valstybės įmonės Registrų centro arba kitoms valstybės institucijoms pateikus rašytinį prašymą;

  III. TEISĖS IR PAREIGOS
  7.Skyriaus darbuotojai turi teisę:
  7.1. gauti skyriaus darbui reikalingą informaciją iš savivaldybės administracijos padalinių, įstaigų, įmonių ir organizacijų;
  7.2. savivaldybės teritorijoje nekliudomai apžiūrėti saugomų teritorijų objektus, statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gauti iš statytojų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose nustatytiems uždaviniams spręsti;
  7.3. gauti ir teikti informaciją teritorijų planavimo dokumentams rengti ir duomenų bankui formuoti Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 3 punktu nustatyta tvarka;
  7.4. nemokamai gauti informaciją apie inžinerinių tinklų būklę iš tinklus eksploatuojančių tarnybų;
  7.5. teikti merui ir Tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo, nekilnojamųjų kultūros vertybių vietinio registro sudarymo, saugomų teritorijų ir objektų steigimo;
  7.6. dalyvauti savivaldybės Tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su skyriaus darbu susiję klausimai;
  7.7. informuoti visuomenę apie rengiamus teritorijų planavimo ir statybos projektus įstatymų nustatyta tvarka;
  7.8. gauti iš Aplinkos ministerijos, Apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento, Kultūros paveldo departamento ir kitų valstybės institucijų konsultacijas skyriaus veiklos klausimais ir naudotis jų metodine pagalba, sprendžiant iškilusius klausimus;
  7.9. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose ir konferencijose;
  7.10. skyriaus darbuotojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais suteiktas teises;

  IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
  8.Skyriaus darbuotojai atsako už savo veiklos sritį:
  8.1. pagal Valstybės tarnybos įstatymą;
  8.2. skyriaus darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus, savo kompetencijos viršijimą, o taip pat už nesuderinamus su valstybės tarnautojo vardu poelgius atsako Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka;
  8.3. skyriaus vyriausiasis specialistas pagal pareigybes organizuoja teritorijų planavimo dokumentų kadastro apsaugą ir atsako už jo tikslumą bei patikimumą;
  9.Skyrius už savo darbą atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui.
  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.