Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Architektūros ir urbanistikos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės
  Administracijos direktoriaus
  2016 m. gruodžio 22 d.
  įsakymu Nr. AD-1-1289

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Architektūros ir urbanistikos skyrius (toliau-Skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO9001:2008).
  4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
  5. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  6. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos yra:
  7.1. vykdant savivaldybės Tarybos patvirtintą darnios teritorijų planavimo ir užstatymo politikos įgyvendinimą Teritorijų planavimo srityje:
  7.1.1. organizuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, specialiojo planavimo dokumentų rengimą;
  7.1.2. nustatyta tvarka išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
  7.1.3. nagrinėti prašymus ir išduoti reikalavimus žemės sklypų formavimo – pertvarkymo projektams rengti;
  7.1.4. derinti savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauti savivaldybės patvirtintiems dokumentams kitų subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese;
  7.1.5. teikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai ar Savivaldybės administracijos direktoriui (pagal kompetenciją);
  7.1.6. dalyvauti rengiant rajono, jo dalių teritorijos raidos stebėseną, jos analizę, programų rengimą;
  7.1.7. organizuoti savivaldybės rengiamų teritorijos planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrinti gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų rengimo;
  7.1.8. konsultuoti ir informuoti fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir galiojančius patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
  7.1.9. Savivaldybės administracijos direktoriui teikti pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principus ir realizavimo būdus savivaldybės teritorijoje;
  7.1.10. analizuoti inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinant savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;
  7.1.11. nustatyti teritorijų planavimo dokumentų rengimui planavimo sąlygas (kai to reikia);
  7.1.11. tvarkyti savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų registrą.
  7.2. Žemėtvarkos srityje:
  7.2.1. rengti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl žemės sklypų ribų keitimo;
  7.2.2. derinti žemėtvarkos ir geodezijos tarnybų pateiktą dokumentaciją dėl žemės sklypų dydžių bei tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo keitimo;
  7.2.3. vykdyti rengiamo projekto priežiūrą tais atvejais, kai kaimo plėtros žemėtvarkos projekto planavimo organizatorius yra Savivaldybės administracijos direktorius;
  7.2.4. pakeitus žemės sklypų paskirtį, apskaičiuoti jų vertes, bei apskaičiuoti žemės sklypų priedus dėl inžinerinių statinių ir rengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus duomenims tvirtinti;
  7.2.5. rengti dokumentus Viešųjų pirkimų konkursams, siekiant atlikti geodezinius matavimus;
  7.2.6. koordinuoti perkančios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą;
  7.2.7. dalyvauti komisijose nagrinėjant su žemėtvarka rajono savivaldybės teritorijoje susijusius klausimus, siekiant užtikrinti trečiųjų asmenų ir savivaldybės teisėtus interesus;
  7.2.8. pagal kompetenciją nagrinėti klausimus ir teikti išvadas bei pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybinės žemės teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams, siekiant racionaliai naudoti žemę infrastruktūros objektams statyti;
  7.2.9. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui derinti žemėtvarkos kadastrinių vietovių planus;
  7.2.10. rengti atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus, siūlymus ir skundus žemėtvarkos klausimais.
  7.3. Reklamos srityje:
  7.3.1. priimti prašymus išduoti leidimus išorinei reklamai, užtikrinant savivaldybei numatytas funkcijas;
  7.3.4. pateiktus reklamos įrengimo projektus suderinus su rajono vyriausiuoju architektu bei atitinkamos seniūnijos seniūnu, parengti leidimus išorinei reklamai įrengti.
  7.4. Statybos srityje:
  7.4.1. priimti paraiškas ir nustatyti specialiuosius architektūros reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka;
  7.4.2. vykdant LR Statybos įstatymo nuostatas, registruoti prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“;
  7.4.3. tvarkyti statybą leidžiančių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų registro, prašymų įrengti išorinę reklamą, prašymų išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus archyvą;
  7.4.4. ruošti atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus, siūlymus ir skundus statybos klausimais, siekiant profesionaliai išaiškinti pareiškėjams problemos sprendimo būdus;
  7.4.5. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas statybos ir reklamos įrengimo klausimais;
  7.4.6. vadovaujantis Statybos įstatymo 3 straipsnio reikalavimais patikrinti pateiktų statytojo projektuojamo objekto žemės sklypo bei kitų nekilnojamojo turto daiktų (statinių, kai tai privaloma) nuosavybės dokumentų teisėtumą ir pagal privalančių patikrinti projekto sprendinius subjektų sąrašą, informuoja tikrintojus apie prievolę patikrinti projektą;
  7.4.7. derinti (pritarti) statinių statybos projektų sprendinius;
  7.4.8. derinti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos projektus;
  7.4.9. dalyvauti rengiant savivaldybės infrastruktūros ir statybos vystymo investicinių projektų rengime.
  7.5. Geodezijos srityje:
  7.5.1. kurti ir prižiūrėti savivaldybės GIS duomenų bazes;
  7.5.2. koordinuoti savivaldybės teritorijoje esančių inžinerinius tinklus naudojančių įmonių GIS diegimo procesus;
  7.5.3. vykdyti GIS duomenų apsikeitimą su kitų geografinių informacinių sistemų administratoriais;
  7.5.4. kaupti ir sisteminti savivaldybės teritorijos valstybinio geodezinio pagrindo kartografinius duomenis ir georeferentinę skaitmeninę duomenų bazę, nustatyta tvarka aprūpina vartotojus geodeziniais atrankos tinklais (planimetriniais, aukščių, gravimetriniais) ir kartografiniais duomenimis;
  7.5.5. rengti ir vykdyti savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo atkūrimo, plėtros bei atnaujinimo programas, numatant tiems darbams reikalingas lėšas;
  7.5.6. kaupti informaciją apie geodezinių ženklų būklę, tikrinti, kaip saugomi statybos objekte esantys valstybinio geodezinio pagrindo punktai;
  7.5.7. derinti savivaldybės teritorijoje rengiamas topogeodezines nuotraukas.
  7.6. Paveldosaugos srityje:
  7.6.1. tarpininkauti tarp valdytojų ir Kultūros paveldo Departamento (toliau – Departamentas): priimti valdytojų prašymus, perduoti juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikti valdytojams atsakymus, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą;
  7.6.2. perduoti pranešimus, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nurodytais atvejais, apie sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimą saugomu, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą;
  7.6.3. tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka, siekiant kad valstybinis valdymas būtų racionalus ir būtų galima rengti nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos ir kitas apsaugos programas;
  7.6.4. informuoti Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
  7.6.5. teikti valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą;
  7.6.6. priimti kitus sprendimus ir atlikti veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
  7.6.7. atlikti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu funkcijas, nurodytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą;
  7.6.8. rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
  7.6.9. sudaryti su valdytojais savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis;
  7.6.10. teikti Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoti apie užfiksuotus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus;
  7.6.11. sudaryti ir išduoti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;
  7.6.12. nagrinėti valdytojų skundus ir prašymus;
  7.6.13. teikti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;
  7.6.14. organizuoti teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus, rengimą;
  7.6.15. inicijuoti ir organizuoti kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikti jų duomenis Kultūros vertybių registrui.
  7.7.. Statinių naudojimo priežiūros srityje:
  7.7.1. tikrinti, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus statinių priežiūros ir naudojimo reikalavimus;
  7.7.2. teikti informaciją apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui ir Valstybinei teritorijų ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
  7.7.3. teikti pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį;
  7.7.4. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus statinių pripažinimui bešeimininkiais.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
  8.1.įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
  8.2. gauti technines, transporto bei kitas Skyriaus darbui reikalingas priemones;
  8.3. savivaldybės teritorijoje nekliudomai apžiūrėti saugomų teritorijų objektus, statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamojo turto vertybes, gauti iš pastatų naudotojų dokumentus šiuose nuostatuose vykdomiems uždaviniams spręsti;
  8.4. gauti informaciją apie inžinerinių statinių būklę iš tinklus eksploatuojančių tarnybų;
  8.5. gauti informaciją iš Valstybinės įmonės registrų centras duomenis apie Savivaldybės teritorijoje esančių žemės sklypų naudojimą;
  8.4. teikti pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
  10. Skyriaus vedėjas:
  10.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;
  10.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  10.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
  10.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
  10.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero bei Savivaldybės tarybos pavedimus;
  11. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir leidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
  12. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
  13. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
  14. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjamos skyriui pavestos užduotys, jų vykdymas ir su tuo susiję klausimai bei iškilusios problemos, taip pat einamieji darbo metu iškilę klausimai.
  15. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito už skyriaus veiklą administracijos direktoriui.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu

  _____________________________________________

   

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.