Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Bendrojo skyriaus nuostatai

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis pagal Skyriaus nuostatus.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių  rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008), šiais nuostatais.

  4. Skyrius turi savo firminį blanką ir antspaudą.

  5. Skyrius neturi juridinio asmens teisių ir yra finansuojamas iš rajono savivaldybės biudžeto.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

  7. Organizuoja piliečių ir kitų asmenų priėmimą, prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais.

  8. Organizuoja korupcijos prevencijos veiklą.

  9. Organizuoja viešųjų darbų organizavimo darbdaviams atrinkti konkursus.

  10. Organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis mokymą. 

  11. Organizuoja ir vykdo rajono savivaldybės dokumentų sisteminimą ir naudojimą valstybės ir visuomenės poreikiams tenkinti bei piliečių teisėms realizuoti.

  12. Organizuoja savivaldybės antspaudų ir spaudų pagaminimą, apskaitą ir sunaikinimą.

  13. Administruoja savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose esančios komunikacinės ir programinės įrangos darbą.

  14. Koordinuoja informacinių technologijų plėtrą rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose.

  15. Koordinuoja viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą.

  16. Vykdo funkcijas valstybinės kalbos srityje.

  17. Vykdo viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją bei rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų.

  18. Vykdo savivaldybės administracinio pastato ir garažo (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus.

  19. Vykdo funkcijas  atliekų, antrinių žaliavų tvarkymo srityse.

  20. Užtikrina savivaldybės bendradarbiavimą su šalies ir užsienio valstybių savivaldos institucijomis.

  21. Užtikrina savivaldybės informacinių ir komunikacinių sistemų administravimą.

  22. Užtikrina referenčių darbą dokumentų valdymo srityje.

  23. Užtikrina administracijos autotransporto priemonių tinkamą techninę būklę, derina darbuotojų poreikius dėl naudojimosi tarnybiniu transportu.

  24. Rengia sutartis su įmonėmis, organizacijomis, atliekančiomis techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus.

  25. Išduoda leidimus, licencijas.

  26. Bendradarbiauja su rajono seniūnijomis.

  27. Bendradarbiauja su policijos komisariatu.

  28. Prižiūri administracijos darbo kabinetus ir posėdžių sales.

  29. Atstovauja savivaldybės interesams santykiuose tarp savivaldybės ir valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, piliečių.

  30. Padeda organizuoti mero, Tarybos narių, savivaldybės administracijos bendradarbiavimą su rajono seniūnijomis, bendruomenių atstovais.

  31. Užtikrina savivaldybės administracijos ūkio administravimą: 

  31.1. vykdo rajono savivaldybės Tarybos, Administracijos ir jai priklausančių skyrių techninį-ūkinį ir materialinį aprūpinimą; 

  31.2. organizuoja transporto priemonių eksploataciją, priežiūrą;
  31.3. vykdo patalpų, inventoriaus valymą ir priežiūrą;
  31.4. dalyvauja ir atlieka inventoriaus ir medžiagų metines inventorizacijas.

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  32. Įgyvendindami pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, Skyriaus darbuotojai turi teisę:

  32.1. kuruoti savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įstaigų veiklą jai pavestų funkcijų ribose; 

  32.2. gauti informaciją Skyriaus kuruojamais klausimais iš vietos savivaldos institucijų, kitų savivaldybės administracijos padalinių; 

  32.3. teikti pasiūlymus dokumentų saugojimo, tvarkymo ir naudojimo klausimais;
  32.4. dalyvauti organizuojamuose seminaruose, konferencijose, mokymuose;

  32.5.  reikalauti iš savivaldybės struktūrinių padalinių darbuotojų laikytis dokumentų rengimo, įforminimo ir apskaitos taisyklių; 

  33. Teikti pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo sprendžiamoms problemoms nagrinėti. 

  34. Gauti iš savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus įvairiais veiklos organizavimo klausimais.    

  35. Skyriaus darbuotojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais suteiktas teises.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  36. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuri savivaldybės administracijos direktorius skiria į darbą ir atleidžia iš jo įstatymų nustatyta tvarka. 

  37. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriui ir tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui. 

  38. Skyriaus darbuotojų kompetenciją nustato jų pareigybių aprašymai.

  39. Skyriaus vedėjas: 

  39.1. organizuoja skyriaus darbą, atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, vykdymą; 

  39.2. kontroliuoja kaip skyriaus darbuotojai atlieka savo pareigas, vertina skyriaus darbuotojų veiklą; 

  39.3. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbo skyriuje organizavimo ir funkcijų paskirstymo, teikia metinę skyriaus ataskaitą; 

  39.4. dalyvauja komisijų darbe, vykdant tarnybinius tyrimus dėl darbo drausmės pažeidimų ir kt.;
  39.5. atstovauja skyrių gamybiniuose pasitarimuose, teikia informaciją skyriaus veiklos klausimais; 39.6. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo  pavedimus. 

  40. Kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, jį pavaduoja vienas iš Skyriaus darbuotojų. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavadavimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  41. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus ir kt.), taip pat įvairias materialines vertybes, medžiagas, inventorių, antspaudus ir spaudus.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  42. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

  43. Rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Skyrius gali būti panaikintas ar reorganizuotas.

  ______________________________________________________________

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.