Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai
  Kėdainių rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2013 m. gruodžio 31 d.
  įsakymu Nr. AD-1-1539


  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius (toliau – skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, atliekantis jam valstybės deleguotas funkcijas.
  2. Skyrius yra pavaldus administracijos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos
  įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Gyventojų registro
  įstatymu, Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės
  aktais, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, teiės aktais reglamentuojančiais archyvinių dokumentų panaudojimą ir saugojimą, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
  4. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas bei likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  5. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų, organizacijų, fondų steigėju.
  6.  Skyrius turi savo antspaudą su valstybės herbu.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai - teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, organizuoti operatyvų ir teisingą Gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams, vykdyti funkcijas archyvo ir dokumnetų valdymo srityje.
  8. Vadovautis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, kurios reguliuoja civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje, taip pat kitų civilinės metrikacijos skyriaus paslaugų atlikimo tvarką  ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais bei  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvinių dokumentų panaudojimą ir saugojimą.
  9. Vadovautis asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisyklėmis, kurios nustato vardo, pavardės, tautybės civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką.
  10. Sudarant civilinės būklės aktų įrašus naudotis Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrine asmens duomenų baze, užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą.
  11. Užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą, skelbti oficialią ir privalomą skyriaus informaciją skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje.
  12. Organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą.
  13. Konsultuoti rajono gyventojus šeimos teisės klausimais, susijusiais su skyriaus
  teikiamomis paslaugomis.
  14. Konsultuoti rajono bankrutuojančias ir besilikviduojančias įmones, įstaigas ir organizacijas, dokumnetų tvarkymo ir perdavimo saugoti Kėdainių rajono savivaldybės archyvui klausimais.
  15. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  15.1. priima prašymus ir reikalingus dokumentus iš interesantų dėl gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo, kartotinių liudijimų, nuorašų, išrašų ir išdavimo;
  15.2. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
  15.3. išduoda gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimus;
  15.4. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
  15.5. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienyje;
  15.6. atlieka santuokų įregistravimo iškilmingas ceremonijas;
  15.7. atlieka santuokos registravimo ceremonijas norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje;
  15.8. rengia bylas ir teikia išvadas dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
   15.9. rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo;
  15.10. pažymi civilinės būklės įrašų rodyklėse apie kitų civilinės metrikacijos skyrių atliktus civilinės būklės aktų papildymus, pakeitimus;
  15.11. sudaro abėcėlines rodykles ir civilinės būklės įrašų registrus;
  15.12. nustatyta tvarka išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas juridiniams ir fiziniams asmenims;
  15.13. kartą per mėnesį siunčia Higienos institutui medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą liudijančius dokumentus.
  15.14. tvarko, komplektuoja, saugo ir perduoda Kauno apskrities archyvui archyvinius dokumentus, naikina dokumentus pasibaigus jų saugojimo terminui;
  15.15. tvarko griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;
  15.16. renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą ir liudijimų išdavimą;
  15.17. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų,  mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją;
  15.18. pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
  15.19. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais ir rotušėje vykstančių renginių organizavimo klausimais;
  15.20. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
  15.21. atstovauja savivaldybei pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą visų lygių bendrosios kompetencijos teismuose ir kitose teisės institucijose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, rengia procesinius dokumentus teismui
  15.22. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
  15.23. tvirtina dokumentų, saugomų skyriuje, kopijas (nuorašus, išrašus);
  15.24 . skyrius asmenims jų prašymu kartu su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriumi tarpininkauja gaunant pakartotinius liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;
  15.25. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikia žinias apie per metus sudarytus civilinės būklės aktų įrašus bei apie panaudotus (taip pat ir sugadintus) metrikų liudijimų blankus;
  15.26. organizuoja ir vykdo likviduotų institucijų dokumentų priėmimą, sisteminimą, saugojimą bei naudojimą;
  15.27. išduoda likviduotų institucijų dokumentų priėmimą patvirtinančias pažymas;
  15.28. vykdo archyvinių fondų apskaitą;
  15.29. kasmet parengia ir suderina su Kauno apskrities archyvo Dokumentų ekspertų komisija rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dokumentacijos planus, registrų sąrašus;
  15.30. skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  16. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  16.1.  gauti iš Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos bei rajono Policijos komisariato Migracijos poskyrio reikiamą informaciją civilinės būklės aktų įrašams sudaryti.
  16.2.  susirašinėti su Lietuvos Valstybės istorijos archyvu, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriumi, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais.
  16.3. gauti informaciją iš Savivaldybei pavaldžių viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir kitų administracijos struktūrinių padalinių jų veiklos, susijusios su civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus teikiamomis paslaugomis, klausimais
  16.4. teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo savivaldybės biudžeto lėšomis;
  16.5. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
  16.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  17. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja skyriaus vedėjas.
  18.  Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai.
  19. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu ar kitais jo nebuvimo dėl svarbių priežasčių atvejais, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.
  20. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, o kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
   21. Skyriaus vedėjas tiesiogiai  pavaldus  ir  atskaitingas  savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui tiesiogiai  pavaldūs  ir  atskaitingi skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
  22. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą atleisti skyriaus vedėją iš pareigų, paskutinę darbo dieną atleidžiamasis, dalyvaujant administracijos direktoriaus įgaliotam atstovui, perduoda reikalus: neužbaigtus įgyvendinti teisės aktus, einamuosius darbus, registracijos žurnalus ir naudojamą savivaldybės turtą. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalivaujantys asmenys. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
  23. Atleidžiant kitus skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja skyriaus vedėjas.

  V. SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

  24. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotajai, dirbantis pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
  24.1. tinkamą ir kokybišką pareigų, aprašytų pareigybės aprašymuose, vykdymą ir atlikimą;
  24.2. valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatytų etikos principų ir taisyklių laikymąsi;
  24.3. skyriui numatytų uždavinių įgyvendinimą.
  25. Skyrius dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Darbo kodeksu, kitais įstatymais bei teisės norminiais dokumentais, Kėdainių rajono savivaldybės vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.
      

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.