Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas

  1. SKELBIAMAS KONKURSAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDBUSAS“ (BUVEINĖ: SMILGOS G. 9, KĖDAINIAI, Į/K 161130867) DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

  Paskelbimo data 2020 m. spalio  19  d.

  Pareigybė, kuriai skelbiamas konkursas – uždarosios akcinės bendrovės „Kėdbusas“ direktorius.
  Direktoriaus pareigybės darbo pobūdis, kuriai skelbiamas konkursas – organizuoti kasdieninę  bendrovės veiklą iškeltiems tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms atlikti, vykdyti kitas pareigas nustatytas bendrovės vadovui Akcinių bendrovių įstatyme ir pareiginiuose nuostatuose.
  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos krypties, inžinerijos, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių, išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo darbo patirtį;
  3. išmanyti Akcinių bendrovių įstatymą, Darbo kodeksą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius keleivių vežimą, gebėti juos taikyti praktiškai, žinoti bendrovės ūkinės veiklos specifiką ir ją reglamentuojančius teisės aktus;
  4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
  5. turėti gerus organizacinio darbo įgūdžius, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
  Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  5. užpildytą pretendento anketą (pagal šio Aprašo 1 priedą);
  6. savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (raštu, iki 5 lapų).
  Pretendentas dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).
  Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos; pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
  Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).
  Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti: tel. (8 347) 69522; 44210, el. p. administracija@kedainiai.lt

  - Konkurso į UAB „Kėdbusas“ direktoriaus pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

  - UAB „Kėdbusas“ direktoriaus pareiginiai nuostatai

  2. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ KONKURSAI

  Kėdainių rajono savivaldybė organizuoja konkursus Kėdainių r. Akademijos gimnazijos, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių specialiosios mokyklos, Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“, Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“, Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“  ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti.

  Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (https://www.nsa.smm.lt ).

  Telefonai pasiteiravimui: (8 347) 69 593, mob. 8 648 24546.
  _______________________________________________  

  Konkursas Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37.
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 11 d.
  Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021 m. sausio 6 d.

  Skelbimas >>>

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių r. Akademijos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,81.
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d.
  Atrankos data – 2020 m. lapkričio 23 d.

  Skelbimas >>>  

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių r. Josvainių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,81.
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d.
  Atrankos data – 2020 m. lapkričio 23 d.

  Skelbimas >>>

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37.
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d.
  Atrankos data – 2020 m. lapkričio 23 d.

  Skelbimas >>>

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai. 
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37. 
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d. 
  Atrankos data – 2020 m. lapkričio 30 d.

  Skelbimas >>>

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37. 
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d. 
  Atrankos data – 2020 m. lapkričio 30 d.

  Skelbimas >>>

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37. 
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d. 
  Atrankos data – 2020 m. lapkričio 30 d.

  Skelbimas >>>

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37. 
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d. 
  Atrankos data – 2020 m. gruodžio 4 d.

  Skelbimas >>>

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37. 
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d. 
  Atrankos data – 2020 m. gruodžio 4 d.

  Skelbimas >>>

  _______________________________________________

  Konkursas Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,0.
  Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d.
  Atrankos data – 2020 m. gruodžio 4 d.

  Skelbimas >>>

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-19 16:41:28

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.