Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į mokyklos direktoriaus pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Konkursai į valstybės tarnybą

  1. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI  (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,1)

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Kėdainių miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS

  2. Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga administruoti viešąsias paslaugas, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus Seniūnijos teritorijoje, padėti vykdyti seniūnijos veiklos nuostatuose numatytas funkcijas, nesant seniūno ar jam laikinai negalint eiti pareigų, vykdyti jo funkcijas.

  III. VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo jam pavestas funkcijas veikdamas bendrosiose viešųjų paslaugų administravimo ir seniūnijos veiklos administravimo srityse.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4.1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  4.2. turėti 3 metų bendrąją darbo patirtį;
  4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos institucijų veiklą bei šių institucijų kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos analizuoti ir taikyti savo veikloje; 
  4.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, koordinuoti pavaldžių darbuotojų veiksmus. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti priimti optimaliausią problemos sprendimo būdą; 
  4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, valdyti, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
  4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

  Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo paskelbimo VTD puslapyje.

  Adresas - J. Basanavičiaus g. 36, LT-57228 Kėdainiai

  Išsamesnė informacija - telefonu  (8 347) 44210

   

  2. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
  PAREIGOMS UŽIMTI  (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 6,9)

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus  vyriausiasis  specialistas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS
  2. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti gyventojų skundus, vykdyti patikrinimus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus nusižengimus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas.

  III. VEIKLOS SRITIS
  3. Vyriausiasis specialistas vykdo jam pavestas funkcijas, veikdamas specialiosiose veiklos srityse – viešosios tvarkos užtikrinimo ir administracinių nusižengimų prevencijos srityse.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
  4.2.gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, administracinę teisę;
  4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  4.5. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis, žinoti teisės aktų rengimo tvarką;
  4.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
  4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo paskelbimo VTD puslapyje.

  Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
  Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-17 08:31:44

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.