Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Darbuotojų informacija
  Kontrolės ir audito tarnyba Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Savivaldybės kontrolierė Zita Valiauskienė Rodyti 401 (8 347) 69504 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Jurga Volkovaitė Rodyti 402 (8 347) 69507 Spausdinti vieną įrašą
  Tarnybos patarėja Rūta Lukoševičienė Rodyti 403 (8 347) 69542 Spausdinti vieną įrašą
  Tarnybos patarėja Vilma Unikienė Rodyti 403 (8 347) 69542 Spausdinti vieną įrašą
  clock - darbuotojo priėmimo laikas.
  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
  2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu  Nr. TS-348
  2016 m. vasario 12 d.  sprendimas Nr. TS-3
  2018 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. TS-5


  KĖDAINIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS  IR  AUDITO  TARNYBOS NUOSTATAI

  I.BENDROSIOS  NUOSTATOS

  1. Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba)  yra prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
  2. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga (kodas – 188608971), finansuojama iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885), adresas J. Basanavičiaus g. 36, 57288, Kėdainiai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinti institucija – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
  3. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą išlaidų sąmatą, dokumentų blankus, savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu, sąskaitą banke.
  4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais   įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir  šiais nuostatais.
  5. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
  6. Savivaldybės kontrolierius, tarnybos  valstybės tarnautojai negali būti savivaldybės tarybos nariai ir darbo metu negali dalyvauti politinių partijų ir organizacijų veikloje.
  7. Tarnybos buveinės adresas: J. Basanavičiaus 36, LT- 52788 Kėdainiai.

  II. TARNYBOS  VEIKLOS  RŪŠIS,  TIKSLAS  IR  UŽDAVINIAI

  8. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos  savivaldybių veikla.
  9. Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas Valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
  10.Tarnybos uždaviniai:
  10.1. prižiūrėti, ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai naudojamas Savivaldybės biudžetas;
  10.2. prižiūrėti kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas;  
  10.3. vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;
  10.4. užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus;
  10.5. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

  III. TARNYBOS  FUNKCIJOS

  11. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:        
  11.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
  11.2. kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
  11.3. rengia ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
  11.4. rengia ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; Tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
  11.5. rengia ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už  kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip  pat išvadas dėl iš valstybės vardu paskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
  11.6. kontroliuoja savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimą;
  11.7. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Lietuvos Respublikos audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei Centralizuota vidaus audito tarnyba;
  11.8. Valstybės kontrolės prašymu teikia Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
  11.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kituose teisės aktuose priskirtas  funkcijas.

  IV. TARNYBOS  TEISĖS

  12. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  12.1. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų  vykdymo metu, Tarnybos darbuotojai netrukdomai įeitų į audituojamo ar tikrinamojo subjekto patalpas;
  12.2. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu, audituojamo ar tikrinamojo subjekto vadovas suteiktų patalpas auditui atlikti;
  12.3. reikalauti, kad Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, pateiktų savo veiklos ateinančių metų plano projektą iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos tarpusavio veiklos koordinavimo  tikslais.
  12.4. gauti iš audituojamų ar tikrinamų subjektų finansiniam ir veiklos auditui ar kitoms kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus dokumentus, informaciją, duomenis ir jų kopijas, audituojamų ar tikrinamų subjekto vadovų ir kitų darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;
  12.5. gauti iš Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito ataskaitas;
  12.6. nurodyti audituotų subjektų vadovams veiklos trūkumus ir nustatyti terminą per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
  12.7. pasitelkti auditui atlikti reikalingus specialistus;
  12.8. dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų  posėdžiuose ir išsakyti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
  12.9. dalyvauti Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje;
  12.10. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų  teisės aktų suteiktomis teisėmis.

  V. TARNYBOS  DARBO  ORGANIZAVIMAS

  13. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis atskaitingas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai.
  14. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų  tarnybos santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai.
  15. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas  Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį  išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės,  audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą. Savivaldybės kontrolierius į tarnybines komandiruotes kasmetinių ir kitų  atostogų leidžiamas mero potvarkiu.              
  16. Tarnybos atliekamo finansinio ir veiklos audito principus, taisykles, procedūras, audito darbą, ataskaitų rengimą nustato ir reglamentuoja valstybinio audito reikalavimai.
  17. Savivaldybės kontrolierius:
  17.1. tvirtina  Tarnybos struktūrą,  pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus. Valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų  atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, vykdo kitas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo funkcijas;
  17.2. leidžia įsakymus, organizuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
  17.3.  sudaro Tarnybos  veiklos  plano projektą,   gavęs  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą. Su šiuo projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja  jo vykdymą ir atsako už jį. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
  17.4.  Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;
  17.5. turi teisę dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir išsakyti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
  17.6.  Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose; Sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės   konsoliduotųjų  ataskaitų  rinkinio audite  tokiu mastu,  kad  Valstybės  kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio  parengti,  ir  teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.
  17.7. pats atlieka ir (arba) skiria Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
  17.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu informuoti Savivaldybės kontrolierių;
  17.9. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų apžeidimų.
  17.10. kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti metinių Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
  17.11. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
  17.12. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
  17.13. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
  17.14. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą.
  17.15. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados  pateikimą.
  17.16. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
  17.17.  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos arba Tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
  17.18. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos administracinei komisijai;
  17.19. teikia informaciją Vyriausybės atstovui  apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
  18. Tarnybos valstybės tarnautojai:
  18.1. Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu atlieka eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;
  18.2. finansinio ir veiklos audito metu pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkia ekspertus (specialistus), turinčius reikiamų žinių, patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;
  18.3. įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems pavestų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.

  VI. TARNYBOS  KONTROLĖ  IR  VISUOMENĖS  INFORMAVIMAS

  19. Tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.
  20. Tarnybos veiklos ataskaitos, Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt, jei įmanoma, ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

  VII. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

  21. Tarnyba reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.