Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     
Parama smulkiajam verslui

Formos (prašymas, anketa) >>>


PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 15 sprendimu Nr. TS-28

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

I SKYRIUS

FONDO PASKIRTIS IR SUDARYMAS
1. Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas finansinei paramai teikti smulkiojo verslo subjektams – labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 arba 3 dalyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas bei įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Kėdainių rajono savivaldybėje.
2. Fondo steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybė.
3. Fondą sudaro:
3.1. savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos;
3.2. įvairių rėmėjų tikslinės lėšos;
3.3. užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų lėšos verslui plėtoti;
3.4. kitų fondų lėšos;
3.5. palūkanos už banke laikomas Fondo lėšas;
3.6. paramos gavėjų grąžintos lėšos;
3.7. kitos teisėtai įgytos lėšos.
4. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Fondas neturi juridinio asmens teisių. Fondas naudojasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  atskira banko sąskaita.
6. Fondo trukmė neribota. Veikla nutraukiama Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
7. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.
8. Fondas panaikinamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, sudarius komisiją iš tarybos narių ir Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus.
9. Panaikinus Fondą, likusios lėšos paskirstomos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

II SKYRIUS

FONDO ADMINISTRAVIMAS
10. Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta 9 narių Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija (toliau – Komisija).
11. Komisija savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
12. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.
13. Komisijos įgaliojimai savaime baigiasi pasibaigus Tarybos įgaliojimams. Taryba atskiru sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus arba atskirus jos sprendimus ir keisti jos sudėtį.
14. Komisijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

III SKYRIUS

FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS
15. Fondo lėšos naudojamos:
verslo rėmimo sistemai kurti; paramai naujoms smulkiojo verslo įmonėms, steigiančioms darbo vietas, teikti; veikiančių rajono įmonių potencialui išsaugoti; sukurtoms darbo vietoms išsaugoti; verslo plėtros ir investicijų pritraukimui skatinti.
16. Fondo paramos skyrimas įforminamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Komisijos siūlymu. Sprendimų projektams parengti reikalingus dokumentus pateikia VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras.
17. Kalendoriniais metais nepanaudotos Fondo lėšos naudojamos kitais metais.

IV SKYRIUS

REMIAMOS VEIKLOS SRITYS
18. Fondo lėšos naudojamos:
18.1. Lengvatinėms paskoloms (beprocentėms) ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
18.2. Palūkanoms kompensuoti, kai Savivaldybė įsipareigoja iš Fondo lėšų smulkiojo verslo subjektams padengti metų palūkanų dalį (iki 1 metų). Palūkanos kompensuojamos tik tiems verslo subjektams, kurių praėjusių finansinių metų pajamos neviršija 145 000 Eur ir einamųjų metų gautos pajamos ne didesnės kaip 145 000 Eur. Palūkanos kompensuojamos pagal kas ketvirtį pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas bankui ir taikytą palūkanų normą.
18.3. Seminarų, specialių mokymo kursų išlaidoms konsultavimo firmoms, teikiančioms paslaugas smulkiojo verslo įmonėms (fiziniams asmenims), padengti.
18.4. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms padengti.
18.5. Verslo parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti.
18.6. Naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti, jei verslo subjektas kreipiasi nuo įmonės įregistravimo dienos per 1 (vienerius) metus.
18.6. Internetinės svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti, kai verslo subjektas veikia ne ilgiau kaip dvejus metus.
19. Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip dvi šių nuostatų 18 punkte nurodytas finansinės paramos formas tam pačiam paramos gavėjui.
20. Fondo finansine parama paramos gavėjas gali naudotis ne ilgiau kaip 3 metus.

V SKYRIUS

TEISĖ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ
21. Parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, t. y. mažoms įmonėms (tarp jų ir labai mažoms įmonėms) bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ar vykdantiems individualią veiklą.
22. Parama neteikiama smulkiojo verslo subjektams, jei (pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą) jie yra:
22.1. valstybės ar savivaldybės įmonės;
22.2. įmonės, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
22.3. įmonės, kurių paskutinių finansinių metų pajamos iš valstybės neremtinos veiklos sudaro daugiau kaip 1/3 visų paskutinių finansinių metų įmonės pajamų. Šis apribojimas netaikomas tais atvejais, kai suteikiama pagalba bus panaudota konkrečiai veiklai pradėti ar plėtoti ir ši veikla nėra valstybės neremtina veikla;
22.4. įmonėms, kurių ¼ ar daugiau balsavimo teisę suteikiančių akcijų priklauso kitoms, nepatenkančioms į smulkiųjų ir vidutinių įmonių kategoriją.

VI SKYRIUS

FONDO PRIORITETINĖS KRYPTYS
23. Savivaldybė, teikdama paramą smulkiojo verslo subjektams, taiko prioritetus šiems verslo subjektams ir paramos formoms:
23.1. Verslo subjektams, kurie kuria naujas darbo vietas (nauja darbo vieta – tai po paskolos gavimo sukurta darbo vieta ir/arba sukurta darbo vieta iki paskolos gavimo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius);
23.2. Asmenims pirmą kartą pradedantiems verslą;
23.3. Jaunimui iki 29 metų;
23.4. Verslo subjektams, paslaugas teikiantiems ir/ar vykdantiems gamybą kaimo teritorijoje;
23.5. Kai verslo subjektas prašo lengvatinės paskolos iki 1 (vienerių) metų;
23.6. Kai verslo subjektas, gavęs paskolą iš kredito įstaigos, prašo iš dalies padengti palūkanas;
23.7. Verslo subjektams, kurie veiklą vykdo senamiestyje.

VII SKYRIUS
FINANSINĖS PARAMOS DYDIS
24. Maksimali parama, teikiama iš Fondo, vienam paramos gavėjui:
24.1. lengvatinės paskolos (beprocentės) maksimalus dydis – 30 000 Eur; papildoma lengvatinė paskola 1 darbo vietai sukurti – 2 500 Eur, finansuojant ne daugiau kaip keturias darbo vietas;
24.2. dengiama iki 4 proc. metinių palūkanų. Maksimali kreditoriaus (banko, savivaldybės ar kitos įstaigos) paskola palūkanoms padengti – 40 000 Eur;
24.3. specialių mokymo kursų išlaidoms iš dalies padengti – iki 600 Eur;
24.4. parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 1 200 Eur vienam renginiui;
24.5. verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 900 Eur;
24.6. naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur;
24.7. internetinės svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 500 Eur.

VIII SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS GAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
25. Smulkiojo verslo subjektai – fiziniai asmenys, norintys gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
25.1. nustatytos formos prašymą;
25.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ir palūkanų dengimo);
25.3. verslo liudijimo (ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą) kopiją;
25.4.  paskutinių dvejų metų metines deklaracijas.
25.5. paramai, nurodytai nuostatų 18.3–18.6 punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai;
26. Smulkiojo verslo subjektai – juridiniai asmenys, norintys  gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
26.1. nustatytos formos prašymą;
26.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);
26.3. paskutinių dvejų metų metines pelno (nuostolio)  ataskaitas ir  balansus;
26.4. paramai, nurodytai nuostatų 18.3–18.6 punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
27. Visus 25 ir 26 punktuose nurodytus dokumentus reikia pateikti adresu (arba siųsti šiuo adresu): Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainiai, VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras, arba pasirašytus elektroniniu parašu siųsti  e. p. info@kedainiutvic.lt.
28. Paramos gavėjo, kol jis naudojasi finansine parama, veiklą turi teisę tikrinti Smulkiojo verslo rėmimo komisija. Jei paramos gavėjas trukdo tokiems tikrinimams arba gautą finansinę paramą naudoja ne pagal paskirtį, jis privalo grąžinti visą gautą finansinę paramą.
29. Priėmus Kėdainių rajono savivaldybės tarybai sprendimą suteikti paskolą, verslininkas turi atvykti pasirašyti sutartį per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ir vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Neatvykus – paskola nesuteikiama.
30. Visų prie prašymo (priedas Nr.1) pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Fondo lėšas naudoti kitais tikslais, negu nustatyta šiuose nuostatuose, draudžiama.
32. Šie nuostatai priimami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
33. Fondo lėšų apskaitos ir naudojimo tvarką keičia ir papildo Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
34. Smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų buhalterinę apskaitą tvarko Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-11 11:07:01
 
 
   
   
           
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema