Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Parama smulkiajam verslui

  Formos (prašymas, anketa) >>>


  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
  2018 m. vasario 15 sprendimu Nr. TS-28

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  FONDO PASKIRTIS IR SUDARYMAS
  1. Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas finansinei paramai teikti smulkiojo verslo subjektams – labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 arba 3 dalyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas bei įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Kėdainių rajono savivaldybėje.
  2. Fondo steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybė.
  3. Fondą sudaro:
  3.1. savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos;
  3.2. įvairių rėmėjų tikslinės lėšos;
  3.3. užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų lėšos verslui plėtoti;
  3.4. kitų fondų lėšos;
  3.5. palūkanos už banke laikomas Fondo lėšas;
  3.6. paramos gavėjų grąžintos lėšos;
  3.7. kitos teisėtai įgytos lėšos.
  4. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
  5. Fondas neturi juridinio asmens teisių. Fondas naudojasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  atskira banko sąskaita.
  6. Fondo trukmė neribota. Veikla nutraukiama Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
  7. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.
  8. Fondas panaikinamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, sudarius komisiją iš tarybos narių ir Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus.
  9. Panaikinus Fondą, likusios lėšos paskirstomos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

  II SKYRIUS

  FONDO ADMINISTRAVIMAS
  10. Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta 9 narių Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija (toliau – Komisija).
  11. Komisija savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
  12. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.
  13. Komisijos įgaliojimai savaime baigiasi pasibaigus Tarybos įgaliojimams. Taryba atskiru sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus arba atskirus jos sprendimus ir keisti jos sudėtį.
  14. Komisijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

  III SKYRIUS

  FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS
  15. Fondo lėšos naudojamos:
  verslo rėmimo sistemai kurti; paramai naujoms smulkiojo verslo įmonėms, steigiančioms darbo vietas, teikti; veikiančių rajono įmonių potencialui išsaugoti; sukurtoms darbo vietoms išsaugoti; verslo plėtros ir investicijų pritraukimui skatinti.
  16. Fondo paramos skyrimas įforminamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Komisijos siūlymu. Sprendimų projektams parengti reikalingus dokumentus pateikia VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras.
  17. Kalendoriniais metais nepanaudotos Fondo lėšos naudojamos kitais metais.

  IV SKYRIUS

  REMIAMOS VEIKLOS SRITYS
  18. Fondo lėšos naudojamos:
  18.1. Lengvatinėms paskoloms (beprocentėms) ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
  18.2. Palūkanoms kompensuoti, kai Savivaldybė įsipareigoja iš Fondo lėšų smulkiojo verslo subjektams padengti metų palūkanų dalį (iki 1 metų). Palūkanos kompensuojamos tik tiems verslo subjektams, kurių praėjusių finansinių metų pajamos neviršija 145 000 Eur ir einamųjų metų gautos pajamos ne didesnės kaip 145 000 Eur. Palūkanos kompensuojamos pagal kas ketvirtį pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas bankui ir taikytą palūkanų normą.
  18.3. Seminarų, specialių mokymo kursų išlaidoms konsultavimo firmoms, teikiančioms paslaugas smulkiojo verslo įmonėms (fiziniams asmenims), padengti.
  18.4. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms padengti.
  18.5. Verslo parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti.
  18.6. Naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti, jei verslo subjektas kreipiasi nuo įmonės įregistravimo dienos per 1 (vienerius) metus.
  18.6. Internetinės svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti, kai verslo subjektas veikia ne ilgiau kaip dvejus metus.
  19. Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip dvi šių nuostatų 18 punkte nurodytas finansinės paramos formas tam pačiam paramos gavėjui.
  20. Fondo finansine parama paramos gavėjas gali naudotis ne ilgiau kaip 3 metus.

  V SKYRIUS

  TEISĖ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ
  21. Parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, t. y. mažoms įmonėms (tarp jų ir labai mažoms įmonėms) bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ar vykdantiems individualią veiklą.
  22. Parama neteikiama smulkiojo verslo subjektams, jei (pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą) jie yra:
  22.1. valstybės ar savivaldybės įmonės;
  22.2. įmonės, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
  22.3. įmonės, kurių paskutinių finansinių metų pajamos iš valstybės neremtinos veiklos sudaro daugiau kaip 1/3 visų paskutinių finansinių metų įmonės pajamų. Šis apribojimas netaikomas tais atvejais, kai suteikiama pagalba bus panaudota konkrečiai veiklai pradėti ar plėtoti ir ši veikla nėra valstybės neremtina veikla;
  22.4. įmonėms, kurių ¼ ar daugiau balsavimo teisę suteikiančių akcijų priklauso kitoms, nepatenkančioms į smulkiųjų ir vidutinių įmonių kategoriją.

  VI SKYRIUS

  FONDO PRIORITETINĖS KRYPTYS
  23. Savivaldybė, teikdama paramą smulkiojo verslo subjektams, taiko prioritetus šiems verslo subjektams ir paramos formoms:
  23.1. Verslo subjektams, kurie kuria naujas darbo vietas (nauja darbo vieta – tai po paskolos gavimo sukurta darbo vieta ir/arba sukurta darbo vieta iki paskolos gavimo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius);
  23.2. Asmenims pirmą kartą pradedantiems verslą;
  23.3. Jaunimui iki 29 metų;
  23.4. Verslo subjektams, paslaugas teikiantiems ir/ar vykdantiems gamybą kaimo teritorijoje;
  23.5. Kai verslo subjektas prašo lengvatinės paskolos iki 1 (vienerių) metų;
  23.6. Kai verslo subjektas, gavęs paskolą iš kredito įstaigos, prašo iš dalies padengti palūkanas;
  23.7. Verslo subjektams, kurie veiklą vykdo senamiestyje.

  VII SKYRIUS
  FINANSINĖS PARAMOS DYDIS
  24. Maksimali parama, teikiama iš Fondo, vienam paramos gavėjui:
  24.1. lengvatinės paskolos (beprocentės) maksimalus dydis – 30 000 Eur; papildoma lengvatinė paskola 1 darbo vietai sukurti – 2 500 Eur, finansuojant ne daugiau kaip keturias darbo vietas;
  24.2. dengiama iki 4 proc. metinių palūkanų. Maksimali kreditoriaus (banko, savivaldybės ar kitos įstaigos) paskola palūkanoms padengti – 40 000 Eur;
  24.3. specialių mokymo kursų išlaidoms iš dalies padengti – iki 600 Eur;
  24.4. parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 1 200 Eur vienam renginiui;
  24.5. verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 900 Eur;
  24.6. naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur;
  24.7. internetinės svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 500 Eur.

  VIII SKYRIUS

  FINANSINĖS PARAMOS GAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
  25. Smulkiojo verslo subjektai – fiziniai asmenys, norintys gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
  25.1. nustatytos formos prašymą;
  25.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ir palūkanų dengimo);
  25.3. verslo liudijimo (ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą) kopiją;
  25.4.  paskutinių dvejų metų metines deklaracijas.
  25.5. paramai, nurodytai nuostatų 18.3–18.6 punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai;
  26. Smulkiojo verslo subjektai – juridiniai asmenys, norintys  gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
  26.1. nustatytos formos prašymą;
  26.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);
  26.3. paskutinių dvejų metų metines pelno (nuostolio)  ataskaitas ir  balansus;
  26.4. paramai, nurodytai nuostatų 18.3–18.6 punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
  27. Visus 25 ir 26 punktuose nurodytus dokumentus reikia pateikti adresu (arba siųsti šiuo adresu): Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainiai, VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras, arba pasirašytus elektroniniu parašu siųsti  e. p. info@kedainiutvic.lt.
  28. Paramos gavėjo, kol jis naudojasi finansine parama, veiklą turi teisę tikrinti Smulkiojo verslo rėmimo komisija. Jei paramos gavėjas trukdo tokiems tikrinimams arba gautą finansinę paramą naudoja ne pagal paskirtį, jis privalo grąžinti visą gautą finansinę paramą.
  29. Priėmus Kėdainių rajono savivaldybės tarybai sprendimą suteikti paskolą, verslininkas turi atvykti pasirašyti sutartį per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ir vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Neatvykus – paskola nesuteikiama.
  30. Visų prie prašymo (priedas Nr.1) pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

  IX SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  31. Fondo lėšas naudoti kitais tikslais, negu nustatyta šiuose nuostatuose, draudžiama.
  32. Šie nuostatai priimami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
  33. Fondo lėšų apskaitos ir naudojimo tvarką keičia ir papildo Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
  34. Smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų buhalterinę apskaitą tvarko Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-11 11:07:01

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.