Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausos rezultatas
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsauga
  Kontaktai
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai į valstybės tarnybą
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Patvirtinti planai
  Statinių projektai
  Bendrųjų planų stebėsena
  Leidimai ir rinkliavos
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Pateiktos paraiškos

  Trumpi pateiktų projektų paraiškų aprašymai: 

    

  Projekto pavadinimas

  Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Tikslas - modernizuojant miestelio visuomeninės paskirties pastatą, sudaryti sąlygas gyventojams įgyti naujų žinių ir kvalifikacijų, mažinti technologinę atskirtį tarp kaimų ir miestų gyventojų, sudaryti tinkamas sąlygas laisvalaikio praleidimui.

  Uždavinys - modernizuoti ir atnaujinti Akademijos miestelio ambulatorijos visuomeninės paskirties erdves.

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatas - modernizuota ir atnaujinta Akademijos miestelio ambulatorija.

  Įgyvendinimo laikas

  2017 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn.

  Projekto vertė

  200 000,00 Eur

  Savivaldybės lėšos

  40 000,00 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

    

   

  Projekto pavadinimas

  Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Ažytėnų kaimo visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Tikslas - užtikrinti ir padidinti Ažytėnų bibliotekos patrauklumą vietos gyventojų kultūros, edukaciniams ir laisvalaikio poreikiams.

  Uždavinys - modernizuoti ir atnaujinti Ažytėnų kaimo visuomeninės paskirties erdves.

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatas - modernizuota ir atnaujinta Ažytėnų biblioteka.

  Įgyvendinimo laikas

  2017 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn.

  Projekto vertė

  80 000,00 Eur

  Savivaldybės lėšos

  16 000,00 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

    

   

  Projekto pavadinimas

  Kėdainių rajono Krakių miestelio kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Tikslas - modernizuojant kultūros pastatą, sukurti papildomus srautus lankytojų Krakių kultūros centre.

  Uždavinys - stiprinti  Krakių miestelio ir seniūnijos bendruomenės dalyvavimą kultūros centro veikloje.

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatas - modernizuotas ir atnaujintas Krakių kultūros centras.

  Įgyvendinimo laikas

  2017 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn.

  Projekto vertė

  250 000,00 Eur

  Savivaldybės lėšos

  50 000,00 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt


  Projekto pavadinimas

  Kėdainių lopšelio - darželio "Žilvitis" infrastruktūros modernizavimas

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

  Lopšelyje—darželyje siekiame  sukurti saugią ir funkcionalią aplinką, kuri skatintų vaiko saviraišką ir pažinimą, norą veikti, tyrinėti, bendrauti.

  Pagrindinė projekto problema - nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė bei prieinamumas Kėdainių r. sav. ikimokyklinėse įstaigose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Patalpos įstaigoje išnaudojamos neefektyviai. Šią problemą ketinama spręsti atliekant remonto darbus, vadovaujantis  pastato tipui LD-04 parengtų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijų, pateiktų adresu http://www.projektas-aikstele.lt., 2 variantui pritaikytus sprendinius, įsigyta įranga ir baldai, būtina ugdymo veikloms teikti, Kėdainių lopšelyje - darželyje "Žilvitis", esančiame Respublikos g. 2, Kėdainiuose (unikalus nr. 4400-1000-1027).

  Įgyvendinus projekto veiklas bus modernizuotos 2 esamos ikimokyklinės darželio grupės bei įsigyti  baldai (spintos čiužiniams, sieninės spintos su virtuvėle,   persirengimo spintelės, čiužiniai, stalai ir kėdės, auklėtojos darbo vieta). Įgyvendinant šias veiklas bus vadovaujamasi www.projektas-aikstele.lt pateiktomis rekomendacijomis, kuriant kūrybiškumą skatinančias, ugdymo procesą lengvinančias bei įvairinančias modernias erdves.

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatai – atnaujintos 2 ugdymui skirtos erdvės bei įsigyta įranga bei baldai.

  Įgyvendinimo laikas

  2018 m. birželis mėn. – 2020 m. sausis mėn.

  Projekto vertė

  230 599.24 Eur

  Savivaldybės lėšos

   17 294,95 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

   

  Projekto pavadinimas

  Kėdainių lopšelio - darželio "Vaikystė" infrastruktūros modernizavimas

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

  Lopšelyje—darželyje siekiame  sukurti saugią ir funkcionalią aplinką, kuri skatintų vaiko saviraišką ir pažinimą, norą veikti, tyrinėti, bendrauti.

  Pagrindinė projekto problema - nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė bei prieinamumas Kėdainių r. sav. ikimokyklinėse įstaigose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Patalpos įstaigoje išnaudojamos neefektyviai. Šią problemą ketinama spręsti atliekant remonto rangos darbus, vadovaujantis  pastato tipui LD-01 parengtų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijų, pateiktų adresu http://www.projektas-aikstele.lt., 2 variantui pritaikytus sprendinius, įsigyta įranga ir baldai, būtina ugdymo veikloms teikti, Kėdainių lopšelyje - darželyje "Vaikystė", esančiame Mindaugo g. 21, Kėdainiuose (unikalus nr. 5397-9003-2012).

  Įgyvendinus projekto veiklas bus modernizuotos 2 esamos lošeli-darželio grupės bei įsigyti baldai (įrengta rami zona, įėjimas su integruota virtuvėle, persirengimo spintelės, lovos su čiužinukais, stalai ir kėdės, auklėtojos darbo vieta, naktipuodžių lentyna, rankšluostinės). Įgyvendinant šias veiklas bus vadovaujamasi www.projektas-aikstele.lt pateiktomis rekomendacijomis, kuriant kūrybiškumą skatinančias, ugdymo procesą lengvinančias bei įvairinančias modernias erdves.

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatai – atnaujintos 2 ugdymui skirtos erdvės bei įsigyta įranga bei baldai.

  Įgyvendinimo laikas

  2018 m. birželis mėn. – 2020 m. sausis mėn.

  Projekto vertė

  230 599.24 Eur

  Savivaldybės lėšos

   17 294,95 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

   

  Projekto pavadinimas

  Kompleksiškas Vilainių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Inicijuojamu projektu „Kompleksiškas Vilainių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas“ siekiama sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų keliamus gyvenimo kokybės netolygumus, sutvarkant, įrengiant ir plečiant bendruomeninę infrastruktūrą. Pagrindinė problema - esama bendruomenės viešųjų erdvių bei gyvenvietės infrastruktūros būklė netenkina vietos bendruomenės poreikių ir lūkesčių: nėra sudarytos sąlygos aktyviam laisvalaikio praleidimui, bendruomenės susibūrimams, šventėms, takai, vedantys į lankomus objektus, yra nusidėvėję, prastos techninės būklės. Nepatraukli Vilainių kaimo investicinė ir verslo aplinka įtakoja aukštą nedarbo lygį, menkas gyventojų pajamas lyginant su didesnių miestų gyventojais.

  Siekiant spręsti nurodytą problemą ir skatinti Vilainių kaimo ekonominę ir socialinę plėtrą yra būtina investuoti į viešąją infrastruktūrą, pritaikant ją bendruomenės poreikiams ir kuriant patrauklaus gyventi, dirbti ir investuoti miestelio įvaizdį. Projekto tikslas - didinti Vilainių kaimo socialinės ir ekonominės aplinkos kokybę.

  Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta sporto, poilsio ir rekreacinė zona Vilainių kaime, atnaujinant veją, įrengiant mažosios architektūros elementus (suoliukai, šiukšliadėžės ir pan.), atnaujintas aktyvaus laisvalaikio aikštynas, pritaikant bendruomenės poreikiams, įrengti nauji ir atnaujinti susidėvėję pėsčiųjų takai, atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelių danga, įrengtas apšvietimas naujai įrengtuose pėsčiųjų takuose, poilsio ir rekreacinėje zonoje. Tikimasi, kad projekto metu pertvarkyta atvirų viešųjų erdvių urbanistinė infrastruktūra taps patrauklesnė ne tik kaimo gyventojams bet ir svečiams, pagerins Vilainių kaimo įvaizdį ir padidins jo investicinį patrauklumą.

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatai – atnaujintos 3 viešosios erdvės Vilainių k.

  Įgyvendinimo laikas

  2018 m. liepos mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn.

  Projekto vertė

  890 178,16 Eur

  Savivaldybės lėšos

   66 763,36 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

  Robertas Baltrimavičius, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69 520, el. paštas robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt


   

  Projekto pavadinimas

  Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Projektu siekiama prisidėti prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo. Įgyvendinant projektą adresu Parko g. 4, Vilainių k., Kėdainių  r. sav., bus atliktas Sporto centro sporto salės ir jos prieigų kapitalinis remontas, pritaikant ją skirtingoms sporto šakoms. Pagrindinė projekto problema – nepakankamas neformalaus švietimo ugdymo paslaugų prieinamumas dėl kokybiškų patalpų trūkumo. Siekiant tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą, gerinti rajono jaunųjų sportininkų meistriškumą, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas bei paslaugų kokybę bus atliktas Sporto centro sporto salės ir jos prieigų kapitalinis remontas bei įsigyjama futbolo, lengvosios atletikos ir sunkiosios atletikos sporto šakų veiklai būtina įranga, baldai ir kt. prekės. Projekto įgyvendinimas prisidės prie neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybėje.

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatas:

  1. Sutvarkytas 1 objektas;

  2. Įsigytas 1 baldų ir įrangos komplektas, kuris reikalingas kokybiškam neformaliajam ugdymui vykdyti.

  Įgyvendinimo laikas

  2018 m. rugpjūčio mėn. – 2020 m. vasario mėn.

  Projekto vertė

  298 223,20 Eur

  Savivaldybės lėšos

  44 733,48 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.