Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
  • Darbotvarkė
  • Priėmimo valandos
  • Mero pavaduotojas
  •   Kairėje
  • Teisės aktų paieška
  • Viešojo administravimo kokybės politika
  • Elektroninės paslaugos
  • Strateginis veiklos planas
  • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
  • E. Žemėlapis
  • Tarybos posėdžių transliacija
  •   Vertikalus meniu
  • Apklausa
  • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
  • Naujienos
  • Struktūra ir kontaktai
  • Administracijos direktorius
    Administracijos struktūra
    Kontaktai
    Metų veiklos uždaviniai
    Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
    Komisijos ir darbo grupės
  • Savivalda
  • Meras
    Darbotvarkė
    Priimamojo darbo laikas
    Mero pavaduotojas
    Taryba
    Tarybos reglamentas
    Tarybos nariai
    Tarybos frakcijos
    Tarybos komitetai
    Komisijos ir tarybos
    Tarybos posėdžiai
    Tarybos sprendimų projektai
    Tarybos sprendimai
    Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
    Tarybos veiklos ataskaitos
    Etikos komisijos sprendimai
    Priėmimas
    Kontrolės ir audito tarnyba
    Apie mus
    Nuostatai ir veikla
    Seniūnaitijos
    Tarptautinis bendradarbiavimas
  • Seniūnijos
  • Korupcijos prevencija
  • Teisinė informacija
  • Teisės aktai
    Teisės aktų projektai
    Tyrimai ir analizės
    Teisės aktų pažeidimai
    Teisinio reguliavimo stebėsena
  • Administracinė informacija
  • Nuostatai
    Planavimo dokumentai
    Veiklos ataskaitos
    Veiklos sritys
    Darbo užmokestis
    Viešieji pirkimai
    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    Finansinių ataskaitų rinkiniai
    Vadovų darbotvarkės
    Ūkio subjektų priežiūra
    Paskatinimai ir apdovanojimai
    Įstaigos istorija
    Administracinės naštos mažinimas
    Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    Priimti įsipareigojimai
  • Veiklos sritys
  • Darbo ir priešgaisrinė sauga
    Aplinkosauga
    Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
    Aplinkos monitoringas
    Aplinkos oras
    Atliekų tvarkymas
    Želdynų apsauga
    Saugomos teritorijos ir objektai
    Biologinė įvairovė
    Naudinga informacija
    Informacija apie šalinamus medžius
    Jaunimas
    Jaunimo reikalų taryba
    Jaunimo organizacijos
    Mokinių savivalda
    Finansavimo galimybės
    Atvirosios jaunimo erdvės
    Savanorystė
    Naudingos nuorodos
    Teisinė informacija
    Tyrimai
    Mobilizacija
    Kultūra
    Etninė kultūra
    Renginiai
    Kultūros ir meno taryba
    Kultūros centrai
    Kėdainių krašto muziejus
    Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
    Mėgėjų meno kolektyvai
    Konkursų nuostatai
    Kultūros paveldas
    Aktualijos
    Nekilnojamosios kultūros vertybės
    Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
    Teisės aktai
    Socialinė parama
    Kontaktai
    Informacija gyventojui
    Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
    Teisinė informacija
    Sportas
    Sporto taryba
    Sporto renginiai
    Finansavimo galimybės
    Statybos ir turto ūkis
    Strateginis planavimas ir investicijos
    Sveikatos priežiūra
    Sveikatos priežiūros įstaigos
    Aktuali informacija
    Konkursai
    Ataskaitos
    Švietimas
    Kontaktai
    Veikla
    Švietimo taryba
    Bendrojo ugdymo mokyklos
    Neformaliojo švietimo mokyklos
    Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
    Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
    Turto valdymas
    Valstybinė kalba
    Viešieji pirkimai
    Viešoji tvarka
    Žemės ūkis
  • Paslaugos
  • Informacijos rinkmenos
    Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
    Paslaugos verslui
    Services for Business
  • Projektai
  • Investuotojui (For investor)
    Įgyvendinami projektai
    Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
    Pateiktos paraiškos
    Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
  • Savivaldybės įmonės, įstaigos
  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Nevyriausybinės organizacijos
    Nevyriausybinių organizacijų taryba
    Bendruomeninių organizacijų taryba
    Finansavimo galimybės
    Kėdainių miesto VVG
    Kėdainių rajono VVG
    Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  • E. demokratija
  • Tarybos posėdžiai
    Tarybos sprendimų projektai
    E-iniciatyvos
    E-apklausos
    E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
    E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  • Konkursai
  • Konkursai į valstybės tarnybą
    Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
    Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
  • Urbanistika ir architektūra
  • Teritorijų planavimas
    Statinių projektai
    Laisvos žemės plotai
    Leidimai ir rinkliavos
    Patvirtinti planai
    Bendrųjų planų stebėsena
  • Numerių suteikimas
  • Civilinė sauga
  • Vartotojų teisių apsauga
  • Ieškok pagalbos
  • Kėdainių miestas 360°
  • Nuorodos
  • Asmens duomenų apsauga
  • Savivaldybės vidinis kanalas
  •   Horizontalus meniu
  • Gyventojui
  • Asmenų aptarnavimo tvarka
    Atliekų tvarkymas
    Civilinė metrikacija ir archyvas
    Komunaliniai mokesčiai
    Ieškok pagalbos
    Teisinė pagalba
    Vyriausybės nariai priima
    Autobusų eismo tvarkaraščiai
    Traukinių tvarkaraštis
    Informacija apie bešeimininkį turtą
    Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
  • Verslininkui
  • Parama smulkiam verslui
    Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
    Ekonominė situacija
    Komisija
    Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  • Turistui
  • Kėdainių kraštas
    Įžymūs Kėdainių žmonės
    Istorinės datos
    Krašto istorija
    Kėdainių panoramos
    Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
    Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

    Planavimo dokumentai

    STRATEGINIO PLANAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMAS

    Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

     

     Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos APRAŠAS (aktuali redakcija)

     

    Strateginio planavimo KOMISIJA ir jos nuostatai


    Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai savivaldybėje:  

    • savivaldybės strateginis plėtros planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;

    • savivaldybės atskiros ūkio šakos (sektoriaus) plėtros programa (-os), kurią tvirtina savivaldybės taryba;

    • savivaldybės strateginis veiklos planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;

    • metiniai veiklos planai, iš kurių savivaldybės administracijos ir seniūnijų metinius veiklos planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, o savivaldybės biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus, suderinęs su savivaldybės administracijos padaliniais, tvirtina biudžetinės įstaigos vadovas.


    KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  IKI 2030 METŲ


    Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2030 metų patvirtintas 2019-10-25 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-217.

    Plėtros planas, kurio įgyvendinimo laikotarpis 2020 2030 metai, yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji Kėdainių rajono savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai. SPP sudaro galimybes nustatyti dabartinę rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame bei socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai.

    Plėtros planas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

    Strateginis plėtros planas iki 2030 metų (pdf)       Tarybos sprendimas


    KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  IKI 2020 METŲ

    Strateginis plėtros planas iki 2020 metų (2012-02-10 Nr.TS-3) (pdf.(ppt.)

    Strateginio plėtros plano iki 2020 metų santrauka (LT)    (EN)    (RU)


    Strateginio plėtros plano iki 2020 metų PRIEMONIŲ PLANAS (su pakeitimais)

    Strateginio plėtros plano iki 2020 m. stebėsenos ataskaita už 2012-2014 m.

     Strateginio plėtros plano iki 2020 m. stebėsenos ataskaita už 2015-2017 m. 

     

    STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI IR JŲ ATASKAITOS

    2020-2022 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)  (asignavimai) 2019-12-20 rajono tarybos sprendimas Nr.TS-270

     

    2019-2021 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)   (asignavimai)     Patikslinimas    

    Administracijos 2019 m. veiklos planas (aktuali redakcija)


    2018-2020 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)  (asignavimai)   Ataskaita už 2018 m. (asignavimai)

    Administracijos 2018 metų veiklos planas (su pakeitimais)  (ataskaita)


    2017-2019 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis) (aisgnavimai)    Patikslinimas     Ataskaita už 2017 m.  (asignavimai)

    Administracijos 2017 m. veiklos planas (su pakeitimais)

    Administracijos 2017 m. veiklos plano ataskaita


    VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA

    Investicijų projektai, siūlomi įtraukti į Valstybės kapitalo investicijų 2020-2022 programą

     

    KĖDAINIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS

    Planavimo tikslai:

    1. Užtikrinti Kėdainių miesto ir priemiesčiuose gyvenančių gyventojų, turistų ir įmonių susisiekimo poreikį, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą.
    2.Siekti, kad susisiekimo sistemos sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus.
    3.Užtikrinti racionalų ir veiksmingą susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinį tinklo panaudojimą, nustatant racionaliausias ir ekonomiškai pagrįstas miesto urbanistinės plėtros kryptis, darbo vietų kūrimą šalia gyvenamųjų rajonų.
    4.Gerinti eismo saugą ir saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Mažinti oro taršą ir energijos vartojimą mažinant lengvųjų automobilių eismą, eliminuojant tranzitinį transportą iš miesto centrinės dalies.
    5.Įgyvendinti baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje, prisidėti prie transeuropinio transporto tinklo gerinimo.

     

    Plano rengimo tvarka. Kėdainių miesto darnaus judumo plano komiteto protokoliniais sprendimais buvo pritarta: Esamos judumo situacijos mieste analizei (2017-01-19 protokolas Nr. 2017/1), Teminių dalių analizei, judumo mieste variantui (iki 2030 m.) ir veiksmų planui (iki 2020 m.) (2017-05-31 protokolas Nr. 2017/2).

     

    Plano rengimo pagrindas. Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“.
    Kėdainių miesto darnaus judumo planas patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-180 "Dėl Kėdainių miesto darnaus judumo plano tvirtinimo".


    LR susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste planų komisijos 2015-09-23 posėdžio protokolas Nr. 100-6-222.

    Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimo komitetas ir jo nuostatai

    Kėdainių miesto darnaus judumo planas (esama padėtis)  (sprendiniai)    Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-14 14:21:26

    © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
    Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.