Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Statybos ir turto skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės
  Administracijos direktoriaus
  2017 m. rugpjūčio 1d.          
  įsakymu Nr. AD-1-952
                              
  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  STATYBOS IR TURTO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Statybos ir turto skyrius (toliau – skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
  2. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą bei pavestų funkcijų vykdymą statybos, šilumos energijos, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, žemės nuomos mokesčio administravimo, žemės mokesčio tarifų nustatymo, daugiabučių namų administravimo, leidimų, licencijų ir licencijų kopijų išdavimo, keleivinio kelių transporto vežimo paslaugų organizavimo, savivaldybės kontroliuojamų įmonių turto valdymo ir ūkinės veiklos, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės bei kitose su skyriaus funkcijomis ir kompetencija susijusiose veiklos srityse.
  3. Tarnautojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  4. Spręsti savivaldybės (valstybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.
  5. Vykdyti statybos darbų užsakovo funkcijas  savivaldybės statomuose objektuose, siekiant kuo efektyviau ir racionaliau panaudoti objektų statybai skirtas lėšas.
  6. Kontroliuoti sutarčių, sudarytų su šilumos paslaugas teikiančiomis organizacijomis, vykdymą, siekiant užtikrinti kokybišką centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.
  7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, vykdyti savivaldybės turto pardavimą ir privatizavimą.
  8. Koordinuoti nuosavybės teisės atkūrimą į nekilnojamąjį turtą, vykdyti valstybės garantinius įsipareigojimus nuomininkams ir savininkams.
  9. Vadovaujantis teisės aktais rengti dokumentus žemės ir žemės nuomos mokesčio tarifų, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių, vietinės rinkliavos nustatymui, licencijų bei leidimų išdavimui.
  10. Administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį.
  11. Rengti savivaldybės institucijų sprendimų projektus keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi organizavimo klausimais, siekiant užtikrinti ekonomiškų, saugių ir kokybiškų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą bei įgyvendinimą.
  12. Vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS FUNKCIJOS
   
  13. Sprendžia savivaldybės (valstybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai:
  13.1. nuomojant, parduodant, privatizuojant, perkant, nurašant turtą;
  13.2. perduodant turtą valdyti patikėjimo teise bei panaudos pagrindais.
  14. Organizuoja valstybės turto perėmimą savivaldybės nuosavybėn ar patikėjimo teise.
  15. Organizuoja savivaldybės nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų paslaugų atlikimą, teisinę registraciją ir turto vertinimą.
  16. Rengia savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto dokumentaciją, sudaro viešame aukcione parduodamo turto sąrašo projektus, vykdo turto pardavimą, teikia metodinę pagalbą minėtais klausimais.
  17. Rengia dokumentus žemės ir žemės nuomos mokesčio tarifų, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių, vietinės rinkliavos, nustatymui.
  18. Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.
  19. Rengia medžiagą šilumos tiekimo licencijų, licencijų, licencijų kopijų, leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo vietiniais maršrutais bei licencijų ir leidimų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, suskystintomis dujomis, organizuoti mažąsias loterijas, išdavimui, patikslinimui, papildymui, sustabdymui ar panaikinimui.
  20. Koordinuoja nuosavybės teisės atkūrimą į nekilnojamąjį turtą, vykdo valstybės garantinius įsipareigojimus nuomininkams ir savininkams.
  21. Administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį.
  22. Analizuoja situaciją ir planuoja visuomeninio keleivinio kelių transporto vežimo paslaugas, nustatyta tvarka skelbia ir rengia konkursus naujiems maršrutams aptarnauti, rengia sutarčių projektus, prižiūri, kad būtų laikomąsi sutarčių su vežėjais sąlygų.  
  23. Formuoja keleivinį kelių transporto maršrutinį tinklą, užtikrina jo pritaikymą moksleivių vežimui, kintamiems keleivių srautams ir kitoms sąlygoms, darydama to tinklo pakeitimus, sudaro keleivių vežimo tvarkaraščius.
  24. Vykdant statybos darbų užsakovo funkcijas:
  24.1. rengia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos darbams atlikti;
  24.2. tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis;
  24.3. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų konkursams dėl statybos darbų vykdymo ir priežiūros ir vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas;
  24.4. kontroliuoja darbų ir paslaugų pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams;
  24.5. rengia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybės teisės aktuose nustatytus  reikalavimus;
  24.6. vykdo arba organizuoja statybos ir remonto darbų priežiūrą (jam paskirtuose objektuose), kad darbų kokybė atitiktų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
  24.7. priima iš rangovo atliktus darbus ir paslaugas, priimdamas juos reikalauja, kad būtų tinkamai įforminta jų  atlikimo dokumentacija;
  24.8. koordinuoja finansavimo sutarčių vykdymą dėl statybos ir remonto darbų bei paslaugų atlikimo,  kad būtų įgyvendinti sutartyse numatyti savivaldybės įsipareigojimai.
  25. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe, kad nustatytų statybos, remonto darbų pobūdį ir apimtis, pagal poreikį surašo defektinius ir apžiūros aktus, teikia išvadas ir pasiūlymus savo veiklos srities klausimais.
  26. Teikia pasiūlymus ir rengia dokumentų projektus turto valdymo ir ūkinės veiklos klausimais savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.
  27. Rengia skyriaus vykdomų funkcijų biudžeto programas, skaičiuoja lėšų poreikį skirstant, planuojant biudžeto lėšas, rengiant investicinius projektus, teikia duomenis kitiems administracijos skyriams vykdomų funkcijų srityse.
  28. Pagal seniūnijų pateiktas paraiškas formuoja priežiūros ir plėtros programas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, organizuoja šių programų įgyvendinimą bei darbų kontrolę.
  29. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją.
  30. Konsultuoja savivaldybės institucijų darbuotojus turto valdymo, statybos, šilumos energijos ir kitų skyriaus veiklos sričių klausimais, bendradarbiauja su jais vykdant savivaldybės funkcijas.
  31. Rengia raštų projektus, kad atsakytų į gyventojų ar įstaigų, organizacijų paklausimus pagal skyriaus kompetenciją.
  32. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, susiję su skyriaus vykdomomis funkcijomis.

  IV SKYRIUS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TEISĖS

  33. Reikalauti ir gauti iš savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės įstaigų, savivaldybės administracijos padalinių informaciją skyriaus kuruojamais klausimais.
  34. Reikalauti ir gauti iš rangovų, butų ir kitų patalpų savininkų bei bendrojo naudojimo objektų valdytojų dokumentus ir informaciją, kuri reikalinga skyriaus funkcijoms vykdyti.
  35. Tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose ir konferencijose.
  36. Skyriaus valstybės tarnautojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais suteiktas teises.

  V SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  37. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
  38. Skyriaus vedėjas:
  38.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui;
  38.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  38.3. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų, nuobaudų skyrimo skyriaus tarnautojams;
  38.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla, svarstymo savivaldybės institucijose;
  38.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei administracijos direktoriaus, mero ir Savivaldybės tarybos pavedimus.
  39. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
  40. Esant reikalui, skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėją pavaduoja pavaduotojas.
  41. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
  42. Už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų netinkamą vykdymą arba jų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  43. Skyriaus pasitarimai rengiami skyriaus vedėjo nurodytu laiku.
  44. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.
  45. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas ir atsakomybę reglamentuoja pareigybės aprašymai.
  46. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).    

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  47. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

  _____________________________________

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-17 10:57:22

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.