Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Statybos ir turto skyrius

  Kontaktai

  Statybos ir turto  skyriaus vedėja Audronė Naujalienė
  tel. 69515, el. paštas audrone. naujaliene@kedainiai.lt, 416 kab.;

  Vedėjo pavaduotojas  Algimantas Gedgaudas tel. 69521, 610 kab.;

  Vyr. specialistė Daiva Grinkevičienė
  – atsakinga už kelių ir gatvių remontus kaimiškųjų seniūnijų teritorijose, tel. 69529, 612 kab.;

  Vyr. specialistas Audrius Zubavičius
  – atsakingas už kelių ir gatvių remontus miesto seniūnijos teritorijoje, tel. 69529, 612 kab.;

  Vyr. specialistas
  – atsakinga už daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) priežiūrą tel. 69553, 609 kab.;

  Vyr. specialistas Nijolė Jašinienė
  – atsakingas už savivaldybei priklausančių pastatų remontų ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, tel. 69527, 616 kab.;

  Vyr. specialistas Robertas Baltrimavičius
  – atsakingas už vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, tel. 69520, 617 kab.;

  Vyr. specialistė Ina Vainauskienė
  – atsakinga už savivaldybei priklausančių pastatų remontų ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, tel. 69553, 609 kab.;

  Vyr. specialistė Aistė Lekečinskienė
  -
  atsakinga už rajono šilumos ūkį, už savivaldybei priklausančių pastatų remontų ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, tel. 69522, 614 kab.;

  Vyr. specialistas Romualdas Žydelis
  – atsakingas už savivaldybės elektros ūkio plėtrą, tel. 69524, 611 kab.;

  Vyr. specialistė Audronė Kargaudienė
  –  tel. 69538, el. paštas audrone.kargaudiene@kedainiai.lt

  Vyr. specialistė Virginija Riaubienė
  – tel. 69519, el. paštas virginija.riaubiene@kedainiai.lt

  Vyr. specialistė Rasa Vaitkūnienė
  – tel. 69518, el. paštas rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

  Vyr. specialistė Agnė Lukošiūtė
  – tel. 69571, el. paštas agne.lukosiute@kedainiai.lt  Skyriaus paskirtis ir funkcijos:

  Rengia ir įgyvendina rajono savivaldybės programas, statant, rekonstruojant, restauruojant, remontuojant įvairios paskirties bei inžinerinės infrastruktūros objektus.

  Vykdo statybos užsakovo funkcijas savivaldybės objektuose.

  Teikia pasiūlymus rengiant savivaldybės, kelių priežiūros ir plėtros, aplinkos apsaugos investicijų programas.

  Rengia viešųjų pirkimų dokumentus statybos darbams bei inžinerinėms paslaugoms pirkti, analizuoja viešųjų pirkimų medžiagą ir teikia išvadas.

  Nustato savivaldybės įstaigose reikalingų remonto darbų apimtis, ruošia defektinius arba apžiūros aktus.

  Rengia savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinės infrastruktūros remonto darbų sąnaudų žiniaraščius, nustato statybos bei remonto darbų skaičiuojamąją kainą.

  Ruošia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybėje nustatytus reikalavimus (tvarką).

  Organizuoja finansavimo sutarčių vykdymą dėl statybos ir remonto darbų atlikimo, kad būtų įgyvendinti sutartyse numatyti savivaldybės įsipareigojimai.

  Ruošia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos darbams atlikti.

  Tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis.

  Priima iš rangovo atliktus darbus, kontroliuoja sutartyje numatytų sąlygų vykdymą, reikalauja, kad būtų tinkamai įforminta atlikimo dokumentacija.

  Kontroliuoja rajono komunalines ir energetines paslaugas teikiančių įmonių paslaugų kokybę. Organizuoja ir kontroliuoja šilumos tiekimą savivaldybės įstaigoms.

  Dalyvauja komisijų darbe, kad nustatytų fizinių ir juridinių asmenų prašymuose nurodytų problemų sprendimo būdus energetikos ir komunalinių paslaugų teikimo klausimais.

  Pagal seniūnijų pateiktas paraiškas formuoja priežiūros ir plėtros programas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, organizuoja šių programų įgyvendinimą bei darbų kontrolę.

  Konsultuoja statybos, energijos tiekimo, komunalinių paslaugų klausimais rajono savivaldybės administracijos vadovus, padalinius, seniūnijas, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus.

  Dalyvauja ruošiant dokumentus šilumos tiekimo licencijoms išduoti, registruoja licencijas, teikia informaciją apie licencijų išdavimą, kontroliuoja licencijuojamą veiklą, nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.

  Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus.

  Pagal skyriaus kompetenciją ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

  Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus.

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-14 10:03:11

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.