Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Darbuotojų informacija
  Švietimo skyriusSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius Rodyti 713 8 698 70370
  (8 347) 69590
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Rasa Petrėtienė Rodyti 708 8 648 24546
  (8 347) 69593
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Skinutė Jankevičienė Rodyti 719 (8 347) 69595 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistas Rytas Tamašauskas Rodyti 709 (8 347) 69564 Spausdinti vieną įrašą
  Duomenų bazių specialistė Juoleta Rimkutė Rodyti 720 (8 347) 69592 Spausdinti vieną įrašą
  clock - darbuotojo priėmimo laikas.
  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. AD-1-792

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatai  reglamentuoja Švietimo skyriaus (toliau – Skyrius), Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos struktūrinio padalinio, uždavinius, funkcijas, teises ir skyriaus darbo organizavimą.
  2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.
  3. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant savivaldybės švietimo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo viešąjį administravimą savivaldybės švietimo įstaigose, prižiūrėti veiklą kitų savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis bei formalusis švietimas, vaikų užimtumas.
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir šiais nuostatais.
  5. Skyriaus veiklą, įgyvendinant valstybės švietimo politiką, koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
  6. Skyrius gali turėti savo blanką.

   
  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:
  7.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą;
  7.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, koordinuoti vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  8.1. analizuoja švietimo būklę savivaldybėje, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
  8.2. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
  8.3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymų dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
  8.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
  8.5. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, teikia siūlymų dėl nesimokančių mokinių, mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal privalomąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
  8.6. koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja ir informuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
  8.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą; koordinuoja vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  8.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
  8.9. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
  8.10.  organizuoja savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimą;
  8.11. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
  8.12. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia vadovų pareigybių aprašymus;
  8.13. atlieka savivaldybės švietimo įstaigų veiklos kokybės priežiūrą, inicijuoja jų periodišką veiklos kokybės išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
  8.14.  informuoja ir konsultuoja nevalstybines švietimo įstaigas ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
  8.15. teikia siūlymų savivaldybės švietimo tarybai;
  8.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
  8.16.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;
  8.16.2. savivaldybės lygmens stebėsenos rodiklių;
  8.16.3. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;
  8.16.4. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
  8.16.5. savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos;
  8.16.6. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
  8.16.7. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;
  8.16.8. neformaliojo švietimo programų vykdymo, formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
  8.16.9. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
  8.16.10. atlyginimo dydžio nustatymo už:
  8.16.10.1.    vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą;
  8.16.10.2.    ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas;
  8.16.10.3.    savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą;
  8.16.10.4.    teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymą tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
  8.16.11. mokinių gyvenimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje išlaidų apmokėjimo iš savivaldybės ūkio lėšų;
  8.16.12. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
  8.16.13. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir neformaliojo vaikų švietimo programas bei atgal organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
  8.16.14. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą, sveikatos priežiūrą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
  8.16.15. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;
  8.16.16. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;
  8.16.17. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus kitais klausimais.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  9.  Skyrius turi teisę:
  9.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
  9.2. teikti siūlymus švietimo politikos įgyvendinimo klausimais.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui ir  jo pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;
  11.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl priemokų skyrimo, skatinimo ir apdovanojimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo Skyriaus karjeros valstybės tarnautojams ir kitiems specialistams;
  11.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymų dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo savivaldybės institucijose;
  11.5. rengia savivaldybės švietimo ataskaitas;
  11.6. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus bei įgaliojimus.
  12. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kiti skyriaus specialistai priimami ir atleidžiami iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes savivaldybės administracijos direktorius.
  13. Esant reikalui, Skyriaus karjeros valstybės tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių ir ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas karjeros valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio karjeros valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
  14. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
  15. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
  16. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyrius steigiamas ir likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina, keičia arba papildo savivaldybės administracijos direktorius.

  _________________________
  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.