Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
eng
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Darbuotojų informacija
Viešųjų pirkimų skyriusSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Virginija Vaičiulienė Rodyti 315 (8 347) 69558 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Jurgita Palaitienė Rodyti 313 (8 347) 69556 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Gitana Pyragiuvienė Rodyti 314 (8 347) 44208 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Aldona Paškevičiūtė Rodyti 313 (8 347) 44211 Spausdinti vieną įrašą
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gegužės  17   d. įsakymu Nr. AD – 1-AD1-843

KĖDAINIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ  PIRKIMŲ  SKYRIAUS  NUOSTATAI

I.BENDROSIOS  NUOSTATOS
1. Viešųjų pirkimų skyrius yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos padalinys, pavaldus administracijos direktoriui ir tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
2. Viešųjų pirkimų skyriui vadovauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.
3. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui pavaldūs šio padalinio vyriausiasis ir vyresnysis specialistai karjeros valstybės tarnautojai.  
4. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai, eidami pareigas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos nuostatais, pareigų aprašymais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
5. Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
6. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai į darbą priimami konkurso būdu ir atleidžiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

II.UŽDAVINIAI  IR  FUNKCIJOS
7. Koordinuoja viešųjų pirkimų organizavimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje.
8. Užtikrina, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.
9. Užtikrina viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
10. Sprendžia su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius klausimus, palaiko ryšius su viešųjų pirkimų dalyviais.
11. Teikia Viešųjų pirkimų tarnybai informaciją skelbimams apie numatytus vykdyti viešuosius pirkimus paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
12. Rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatytais terminais bei forma statistines prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas.
13. Renka ir sistemina informaciją apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis bei sutarčių įvykdymą ir teikia ją Viešųjų pirkimų tarnybai.
14. Teikia informaciją apie viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos direktoriui.
15. Apskaičiuoja numatomų pirkimų vertes, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika.
16. Sudaro informacijos apie einančiais metais numatomus vykdyti pirkimus suvestinę.
17. Padeda Viešųjų pirkimų komisijai vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymu bei Komisijos darbo reglamentu nustatytas funkcijas:
17.1. parengia Komisijos posėdžių darbotvarkes,
17.2. surenka būtinus Komisijos posėdžiui dokumentus ir parengia reikiamą jų kopijų kiekį,
17.3. kviečia Komisijos posėdžius,
17.4. rašo Komisijos posėdžių protokolus,
17.5. rengia Komisijos siunčiamų raštų projektus,
17.6. teikia informaciją viešųjų pirkimų dalyviams apie Komisijos priimtus sprendimus,
17.7.vykdo kitus Komisijos pavedimus.
18. Registruoja savivaldybės administracijos sudarytas sutartis, siunčiamus ir gaunamus raštus viešųjų pirkimų klausimais.
19. Siunčia viešųjų pirkimų dokumentus, jų paaiškinimus, patikslinimus ir kitą informaciją viešųjų pirkimų dalyviams.
20. Tvarko viešųjų pirkimų dokumentų bylas ir perduoda jas Archyvo skyriui.
21. Prižiūri Viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų vykdymą.
22. Analizuoja viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus jam tobulinti.

III.TEISĖS
23.Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestus uždavinius, turi teisę:
23.1.gauti iš savivaldybės administracijos padalinių informaciją, susijusią su pavestų
užduočių vykdymu,
23.2. nepriimti iš savivaldybės administracijos specialistų viešųjų pirkimų dokumentų,
neatitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų,
23.3. teikti informaciją administracijos direktoriui apie pastebėtus viešųjų pirkimų
organizavimo pažeidimus.

IV.ATSAKOMYBĖ
24. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai atsako už jiems pavestų funkcijų ir uždavinių
vykdymą.
25. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai už kompetencijos viršijimą, darbo drausmės ir kitus pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 
 
       
           
Iš viso apsilankė: 12657089
Šiandien apsilankė: 1541
Dabar naršo: 67
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema