Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Darbuotojų informacija
  Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriusSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė Rodyti 504 8 603 68804
  (8 347) 69594
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Alma Gailiūnienė Rodyti 521 (8 347) 44204 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistas Aurimas Pavolis Rodyti 516 8 671 70627
  (8 347) 69546
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Alina Melinauskienė Rodyti 601 8 675 56399
  (8 347) 69571
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė Rodyti 602 69545
  545
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Violeta Latvienė Rodyti 503 (8 347) 69537 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Jolanta Šulcienė Rodyti 509 (8 347) 69534 Spausdinti vieną įrašą
  Žemės ūkio specialistas/-ė Žaneta Lydekienė Rodyti 505 (8 347) 51667 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. hidrotechnikas Vidmantas Serva Rodyti 515 (8 347) 69513 Spausdinti vieną įrašą
  clock - darbuotojo priėmimo laikas.
  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
  2013-12-27 įsakymu Nr. AD-1- 1517

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I.BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (toliau skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius jo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio, Aplinkos  ministerijų įsakymais, kitais teisės aktais, savivaldybės institucijų (Tarybos, mero) sprendimais (potvarkiais), savivaldybės administracijos ir šiais nuostatais, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus. Skyriaus nuostatus ir etatus tvirtina administracijos direktorius.
  3. Skyrius nėra juridinis asmuo.
  4. Skyrius turi antspaudą, kuriame įrašytas įstaigos ir struktūrinio padalinio pavadinimas.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  5. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
  5.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, aplinkosaugos, kaimo plėtros  srityse, teikti informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti;
  5.2. organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
  5.3. palaikyti ryšius su valstybinėmis ir visuomeninėmis žemės ūkio institucijomis sprendžiant žemės ūkio bei melioracijos klausimus;
  5.4. vykdyti nustatyta tvarka valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaitą ir jų priežiūrą;
  5.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, reguliuoti gamtos išteklių bei kitų, turinčių įtaką aplinkai, objektų naudojimą;
  5.6. vykdyti vietos savivaldos institucijoms įstatymais ir kitais norminiais aktais nurodytas funkcijas aplinkos apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo srityse;
  5.7. kaupti informaciją apie  aplinkosauginę situaciją ir jos kitimą savivaldybės teritorijoje;
  5.8. nustatyti gamtos išteklių poreikius ir naudojimo ribas;
  5.9. administruoti želdynus savivaldybės teritorijoje užtikrinant Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
  5.10. rinkti ir sisteminti duomenis apie rajone esančius tvenkinius;
  5.11. rinkti ir sisteminti duomenis apie rajone esančius karjerus.
  6. Skyriaus pagrindinės funkcijos:
  6.1. vykdyti Kaimo plėtros  programų priemones pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;
  6.2. informuoti žemės ūkio subjektus apie Valstybės ir Europos Sąjungos teikiamą paramą;
  6.3. registruoti traktorius, traktorines priekabas, kelių tiesimo mašinas, savaeiges mašinas;
  6.4. vykdyti žemės ūkio technikos valstybines apžiūras, kontroliuoti mašinų techninę būklę;
  6.5. palaikyti ryšius su hipoteka, valstybės registrais, antstolių kontoromis, teisinėmis ir kitomis įstaigomis;
  6.6. tvarkyti Ūkininkų ūkio registrą;     
  6.7. administruoti pieno gamybos kvotas;
  6.8. administruoti pieno gamybos kvotų aukcionus;
  6.9. administruoti paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;
  6.10. administruoti tiesiogines išmokos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus;
  6.11. nustatyti žemės ūkio subjektų nelaimės atveju patirtų nuostolių žalą;
  6.12. administruoti medžiojamųjų gyvūnų daromą žalą žemės ūkio pasėliams ir miškui;
  6.13. įgyvendinti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones;
  6.14. administruoti tiesiogines  išmokas už karves žindenes ir telyčias,  ėriavedes;
  6.15. administruoti papildomas tiesiogines išmokas už paskerstus galvijus;
  6.16. tvarkyti Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą;
  6.17. tinkamai naudoti skyriaus turtą;
  6.18. laiku pateikti Žemės ūkio, Aplinkos ministerijoms ir savivaldybės administracijai biudžeto ir kitų fondų atskaitomybės ataskaitas;
  6.19. administruoti augalų dalies draudimo įmokų kompensavimą;
  6.20. administruoti paramą už gamtos išteklių apsaugos gerinimą žuvininkystės tvenkiniuose;
  6.21. nustatyta tvarka teikti savivaldybės administracijai lėšų poreikio dydį skyriaus funkcijoms vykdyti;
  6.22. ruošti melioracijos objektų projektavimo, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų atlikimo programas ir teikti savivaldybės administracijai;
  6.23. ruošti medžiagą melioracijos darbų ir paslaugų konkursams, melioracijos darbų projektavimo užduotis ir sutartis su rangovinėmis organizacijomis;
  6.24. ruošti valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbų perspektyvines strategijos programas;
  6.25. organizuoti melioracijos ir hidrotechnikos statinių pripažinimą tinkamais naudoti kontroliuoti tų statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbų atlikimo kokybę;
  6.26. ruošti rajono melioracijos statinių ir melioruotos žemės apskaitos pirminius kadastrinius duomenis ir pateikti juos VĮ Valstybės žemės fondas;
  6.27. ruošti ir išduoti technines sąlygas rajono kelių, požeminių komunikacijų, tiltų, pralaidų ir kitų statinių projektavimui;
  6.28. tvarkyti melioracijos objektų techninę dokumentaciją ir kitą archyvinę medžiagą, užtikrinti jos išsaugojimą;
  6.29. dalyvauti ES struktūrinių fondų bendrojo programavimo dokumento srityje „Žemės ūkio vandentvarka“ programų ruošime;
  6.30. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka paruošti melioracijos darbų objektų sąrašą ir pateikti jį administracijai kartu su kasmetine rajono melioracijos darbų programa;
  6.31. propaguoti melioracijos statinių naudotojų asociacijų kūrimąsi;
  6.32. dalyvauti organizuojant kaimo gyventojų švietimą, apžiūras, muges, seminarus, parodas, ūkininkų mokymus, varžytuves;
  6.33. dalyvauti rengiamuose seminaruose, pasitarimuose, apmokymuose;
  6.34. rengti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų norminių aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais siekiant užtikrinti valstybės aplinkos apsaugos politikos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   6.35. vykdyti gyventojų ir įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimą savo kompetencijos ribose, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
  6.36. teikti pasiūlymus ir koordinuoti pagrindinių skyriaus kuruojamų sričių priemonių ir projektų įtraukimą į savivaldybės  rengiamus ir vykdomus plėtros planus bei programas;
  6.37. organizuoti savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą bei jos lėšomis finansuojamų priemonių pagal skyriaus kompetenciją įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Aplinkos apsaugos įstatymo, kitų norminių teisės aktų įgyvendinimo;
  6.38. organizuoti savivaldybės aplinkos monitoringo, oro užterštumo kietosiomis dalelėmis bei aplinkos oro valdymo programų rengimą bei organizuoti jų vykdymą rajono teritorijoje, siekiant gerinti aplinkos kokybę;
  6.39. organizuoti strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos, apimties nustatymo dokumentų, ataskaitų, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų bei ataskaitų nagrinėjimą ir teikti išvadas, pasiūlymus, siekdamas nustatyti ir įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai;
  6.40. vykdyti želdynų administravimą savivaldybės teritorijoje;
  6.41.  dalyvauti komisijų (darbo grupių) veikloje iškilusioms problemoms spręsti;
  6.42. vykdyti viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, bei rengti atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų;
  6.43 vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

  III. TEISĖS IR PAREIGOS
  7. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  7.1. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš administracijos struktūrinių padalinių ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų;
  7.2. pagal suteiktus įgaliojimus surašyti ir perduoti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų protokolus, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka;
  7.3. neatlygintinai gauti valstybės kadastro ir registro duomenis, būtinus skyriaus funkcijoms atlikti;
  7.4. turėti  įrengtas ir reikiamu inventoriumi aprūpintas darbo vietas ir patalpas;
  7.5. dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, seminaruose, posėdžiuose ir kituose renginiuose skyriaus funkcijų vykdymo klausimais;
  7.6. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauti įvairių komisijų darbe;
  7.7. teikti pasiūlymus administracijos direktoriui dėl komisijų, darbo grupių sudarymo pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti;
  7.7. turėti kitas teises, kurios neprieštarauja galiojantiems įstatymams;
  7.8. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
  7.9. tikrinti, kaip melioracijos statinių naudotojai, nuomininkai arba savininkai laikosi valstybei priklausančių melioracijos statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei panaudos sutarčių reikalavimų;
  7.10. dalyvauti ir derinti, svarstant įvairių statinių melioruotose žemėse statybos ir rekonstravimo projektus, žemėtvarkos projektus bei schemas;
  7.11.  organizuoti, įgyvendinti ir vykdyti rajono Tarybos sprendimus, rajono mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, kurie susiję su skyriaus veikla ir nustatyta tvarka atsiskaityti savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui už skyriaus veiklą.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS
  8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius.
  9. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriui ir tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
  10. Skyriaus vedėjas:
  10.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;
  10.2. atsako už skyriaus uždavinių, funkcijų, įgaliojimų, numatytų šiuose nuostatuose, vykdymą, darbuotojų darbo drausmę ir pareigų vykdymą;
  10.3. atstovauja skyriaus interesus santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  10.4. skyriaus veikla vykdoma vadovaujantis kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008)
  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.