J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
„Karštoji“ linija: pranešimai apie korupciją

„Karštoji“ linija pranešimams apie korupciją: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tel. 8 347 69 517, e. p. informacija@kedainiai.lt.

Asmenys informaciją gali pateikti nenurodydami savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Administracijos direktorius turi teisę priimti sprendimą nenagrinėti anonimiškai pateiktos informacijos. Gaunama informacija telefonu 8 347 69 517 fiksuojama garso įrašu. Asmuo, prieš jam pateikiant informaciją telefonu, turi būti informuojamas apie teikiamos informacijos fiksavimą įrašant telefono pokalbį, apie tokio įrašymo tikslą. Informacija taip pat gali būti teikiama e. p. informacija@kedainiai.lt. Savivaldybės administracijai pateiktą informaciją tvarko Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Gautą informaciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną įgaliotas asmuo perduoda Administracijos direktoriui. Jeigu pateikta informacija nesusijusi su savivaldybės administracijos kompetencija, Administracijos direktorius sprendimu jo įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo persiunčia ją nagrinėti pagal kompetenciją. Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

Įgaliotas asmuo privalo užtikrinti gautos informacijos konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo. Draudžiama gautą informaciją skelbti viešai, perduoti pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims. Perklausant informacijos telefono garso įrašus, peržiūrint elektroniniu paštu gautą informaciją, turi būti registruojami duomenys apie tokių veiksmų atlikimą, tai yra kas, kada ir kokiais tikslais:
- perklausė telefono garso įrašus;
- peržiūrėjo e. p. būdu gautą informaciją;
- padarė informacijos kopijas.

Gauta informacija saugoma 30 darbo dienų, po to sunaikinama.

Praneškite apie korupciją STT
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), prekybą poveikiu (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Į STT gali kreiptis
Į STT gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

STT ragina pranešti apie korupciją
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), e. p. pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307. Pateikta informacija registruojama ir nagrinėjama STT nustatyta tvarka. Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.