J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Nekilnojamojo turto pardavimas viešojo aukciono būdu

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545, buveinė – J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai) skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, naudojantis valstybės informacine sistema interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

Elektroniniame aukcione parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas:
1. 46/100 administracinio pastato (bendras plotas 140,10 kv. m), 84/100 kiemo statinių su šiam objektui priskirta 0,0287 ha žemės sklypo dalimi Kėdainių m., Didžioji g. 41:
• pradinė objekto pardavimo kaina 46000 Eur,
• garantinis įnašas 4600 Eur,
• aukciono dalyvio registravimo mokestis 300 Eur;
• aukciono sąlygos.
2. Kultūros centro pastatas (bendras plotas 268,43 kv. m) su šiam objektui priskirtu 0,0912 ha žemės sklypu Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Kalnaberžės k., Beržų g. 43:
• pradinė objekto pardavimo kaina 990 Eur,
• garantinis įnašas 90 Eur,
• aukciono dalyvio registravimo mokestis 50 Eur;
• aukciono sąlygos.
3. Butas (avarinis, bendras plotas 70,36 kv. m), 7/100 ūkinio pastato (24,85 kv. m) su šiam objektui priskirta 1169/7335 dalimi (0,1169 ha) žemės sklypo Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Vaiškonių k, Lyviškių g. 8-7:
• pradinė objekto pardavimo kaina 150 Eur,
• garantinis įnašas 10 Eur,
• aukciono dalyvio registravimo mokestis 50 Eur;
• aukciono sąlygos.
4. Butas (bendras plotas 47,47 kv. m), 1/8 ūkinio pastato (26 kv. m), 1/8 ūkinio pastato (20 kv. m), 1/8 kiemo statinių) su šiam objektui priskirta 622/5209 dalimi (0,0622 ha) žemės sklypo Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Maulių k. 5-2:
• pradinė objekto pardavimo kaina 150 Eur,
• garantinis įnašas 10 Eur,
• aukciono dalyvio registravimo mokestis 50 Eur;
• aukciono sąlygos.
5. Butas (bendras plotas 47,62 kv. m), 1/8 ūkinio pastato (26,125 kv. m), 1/8 ūkinio pastato (20,25 kv. m), 1/8 kiemo statinių su šiam objektui priskirta 624/5209 dalimi (0,0624 ha) žemės sklypo Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Maulių k. 5-7:
• pradinė objekto pardavimo kaina 150 Eur,
• garantinis įnašas 10 Eur,
• aukciono dalyvio registravimo mokestis 50 Eur;
• aukciono sąlygos.

Aukciono dalyvių registravimosi terminas - 2021 m. rugsėjo 27 d. 00:00 val. – 2021 m. rugsėjo 28 d. 23:59 val.
Aukcionai vyks 2021 m. spalio 1 d. 9:00 val. – 2021 m. spalio 4 d. 13:59 val.

Aukcionų vykdymo būdas - Elektroniniai aukcionai e-varžytinių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytynes.lt

Banko sąskaita garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti Nr. LT39 7044 0600 0619 6823, AB SEB bankas.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą – Statybos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Vaitkūnienė, tel. (8 347) 69518, el. paštas rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

Elektroninis aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutarties forma (kai žemė parduodama)