J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Bendruomeninės veiklos rėmimas 2020 m.

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimais patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, nustatyta didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma

Seniūnijos pavadinimas

Išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos vykdytinos ir finansuotinos veiklos

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Dotnuvos seniūnija

Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 27 d. protokolas Nr. 1

2 000

200

2 925

Gudžiūnų seniūnija

Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 12 d. protokolas Nr. 1

1 660

300

1 660

Josvainių seniūnija

Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 30 d. protokolas Nr. 2

2 406

500

2 406

Kėdainių miesto seniūnija

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.1 p.).
2. Veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.2 p.).
3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.3 p.).
4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.4 p.).
5. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 31 d. protokolas Nr. 1.13-2

3 000

1 000

11 926

Krakių seniūnija

1. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.4 p.).
2. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 30 d. protokolas Nr. 2

2 140

300

2 140

Pelėdnagių seniūnija

Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 30 d. protokolas Nr. 1.12-2

2 670

1 000

2 670

Pernaravos seniūnija

1. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.3 p.).
2. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 30 d. protokolas Nr. IS-1

1 560

700

1 560

Surviliškio seniūnija

Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 26 d. protokolas Nr. V-4-4

1 670

400

1 670

Šėtos seniūnija

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.1 p.).
2. Veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.2 p.).
3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.3 p.).
4. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.4 p.).
5. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 30 d. protokolas Nr. 2

1 770

400

1 770

Truskavos seniūnija

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.1 p.).
2. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.3 p.).
3. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.4 p.).
4. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
5. Veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.2 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 26 d. protokolas Nr. 2

1 475

491

1 475

Vilainių seniūnija

Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (Savivaldybės tvarkos aprašo 11.5 p.).
Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. kovo 26 d. protokolas Nr. 4-4

1 250

500

2 500

 

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. balandžio 3 d. iki 2020 m. gegužės 5 d. 17.00 val.


Paraiškas Savivaldybės tvarkos aprašo 7 punkte nurodytos teritorijos (rajono seniūnijų) gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti atitinkamoje seniūnijoje registruotos ir veikiančios: 
1) bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
2) kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
3) religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Informaciją dėl paraiškų pildymo darbo valandomis teikia Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė (8 347) 69 576, 8 680 91 465, el. paštas audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.