J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:10-asis Tarybos posėdis Data:2024-03-29 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:10 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-10 su statistika.docx
Transliacija
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. TS-7 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO R. P. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. TS-7 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Indrė Fiodorova Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS ĮRANGA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS BEI DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MEDICINOS DARBUOTOJO APDOVANOJIMUI SKIRTI ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2022 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2023 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDARYMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Justina Koriznaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-105 „DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Justina Koriznaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-146 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Justina Koriznaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL PRITARIMO ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIUI Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-179 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR ASMENŲ DALYVAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025−2027 METŲ MELIORACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024−2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO VAIKO GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), ŠEIMYNOMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL PALYDĖJIMO PASLAUGOS JAUNUOLIAMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2024 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL ASOCIACIJOS REGIONŲ KREPŠINIO LYGOS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-299 „DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLAI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBAI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO, SKIRTO HUMANITARINEI PAGALBAI TEIKTI, PERDAVIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „ DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJŲ SUDARYMO, ATNAUJINIMO IR JŲ ĮGYVENDINIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ STEIGIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL SANDORIU NUSTATOMŲ SERVITUTŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMUOSE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIES KĖDAINIŲ M., SKROBLŲ G. 14, NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., DIDŽIOJOJE G. 50, NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIES KĖDAINIŲ R. SAV., ŠĖTOS MSTL., ________________, NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., JUODKIŠKIO G. 54, NUOMOS SUTARTIES Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS KĖDAINIŲ M., VANDENVIETĖS G. 5, NUOMOS TEISĘ, KARTU ĮKEIČIANT PASTATĄ ŽEMĖS SKLYPE Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS KĖDAINIŲ M., JOSVAINIŲ G. 14, NUOMOS TEISĘ, KARTU ĮKEIČIANT PASTATĄ ŽEMĖS SKLYPE Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
50
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
51
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ ASFALTUOTINŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ RUOŽŲ SU ŽVYRO DANGA PRIORITETINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
52
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., J. BASANAVIČIAUS G. 93A, NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
53
Klausimas:DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
54
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-274 „DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA, KADA SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKA NEMOKAMA ARBA MOKAMA DALIMIS, IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO JOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
55
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-273 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
56
Klausimas:DĖL ASTOS ŽUKAUSKIENĖS PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGAS Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
57
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ATSAKINGA APSKAITA“ Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
58
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DOMANSTA Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
59
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ROBI TRAVEL Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
60
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB BALIONISTA Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
61
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
62
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau