J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:25-asis Tarybos posėdis Data:2021-04-30 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:25 Būklė:Baigtas
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Darbotvarkė Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-189 „DĖL PRITARIMO 2014−2020 M. KAUNO REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS UAB „KEPINIŲ NAMAI“ Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-67 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Julius Lukoševičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS SKYRIMO Pranešėjas:Julius Lukoševičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS NUSTATYMO Pranešėjas:Julius Lukoševičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-38 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-40 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Ieva Matyžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL UAB „KEDNETAS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO PASKELBTO KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE LAIKOTARPIU Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VŠĮ ALTERNATYVIOJO UGDYMO CENTRUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI „BEINAIČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO TISKŪNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI „TRUSKAVOS BENDRUOMENĖS CENTRAS“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL ŪKININKŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO PETKŪNŲ KAIME TRUSKAVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB GERDOS KIRPYKLAI Pranešėjas:Aušrelė Kaminskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DOMO MONTAVIMO LINIJAI Pranešėjas:Aušrelė Kaminskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO S. L. Pranešėjas:Aušrelė Kaminskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO VŠĮ LANGAKIŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAMS Pranešėjas:Aušrelė Kaminskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Laura Rimdžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 30 pasiūlymo kompensuoti 100 procentų Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau