J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:27-asis Tarybos posėdis Data:2021-07-16 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:27 Būklė:Baigtas
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DARBOTVARKĖ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AVILIUKAS“ STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-161 „DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS), PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-162 „DĖL KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS) NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-215 „DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AVILIUKAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-238 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS REKOMENDACINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ MOKYKLOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-163 „DĖL KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL 2020 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-158 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO AVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL PASIŪLYMŲ DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ STEIGIMO, JŲ RIBŲ KEITIMO, GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO SAVIVALDYBĖS SAUGOMAIS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Ieva Matyžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-57 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Ieva Matyžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB MARTYNO APDAILA Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB STATYBŲ KIEMAS Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO V. G. INDIVIDUALIAI VEIKLAI Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-228 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL LEIDINIO KAINOS NUSTATYMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-150 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Arūnas Kacevičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-38 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-40 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-279 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. TS-343 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOMOTI TURTĄ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI NUOMOTI PATALPAS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI NUOMOTIS PATALPAS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. TS-115 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO SURVILIŠKIO SEN., KALNABERŽĖS K., NURAŠYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2021 METAMS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
50
Klausimas:DĖL KALNO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO BAKAINIŲ KAIME SURVILIŠKIO SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
51
Klausimas:DĖL A. MICKEVIČIAUS GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO DAUKŠIŲ KAIME KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
52
Klausimas:DĖL RAGANIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO DAUMANTŲ KAIME KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
53
Klausimas:DĖL JAUNIMO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO KELERIŠKIŲ KAIME KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
54
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KĖBONIŲ KAIME KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
55
Klausimas:DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ VILAINIŲ SENIŪNIJOS LEDŲ KAIME PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
56
Klausimas:DĖL KALNO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO SURVILIŠKIO MIESTELYJE SURVILIŠKIO SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
57
Klausimas:DĖL SIŪLYMO NEPRIVATIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO VILAINIŲ SEN., ARISTAVOS K. Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
58
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Laura Rimdžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
59
Klausimas:Dėl klausimo Nr.18 - siūlymas Nr. 1 išimti 4 punktus Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
60
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 30, P. AUKŠTIKALNIO KANDIDATŪROS Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
61
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 30, K. ŠTELMOKAITĖS KANDIDATŪROS Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
62
Klausimas:Dėl klausimo Nr.42 - siūlymas Nr.1 Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau