J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:3-asis Tarybos posėdis Data:2023-05-26 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:3 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-6.docx
Transliacija
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 2022 m. įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos paslaugų kainų nustatymo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose 2023–2024 mokslo metams nustatymo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:Dėl Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie Kėdainių r. Akademijos gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kėdainių r. Akademijos gimnazijos nuostatų patvirtinimo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:Dėl pavedimo Kėdainių rajono savivaldybės merui kreiptis į Lietuvos Respublikos savivaldybių asociaciją Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:Dėl Kėdainių krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo Pranešėjas:Justina Koriznaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo “ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:Dėl laidojimo ir kapinių lankymo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-104 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų Dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinės švietimo agentūros ir jo perdavimo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybai Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:Dėl sutikimo perimti turtą iš Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:Dėl turto perdavimo Kėdainių r. Josvainių gimnazijai Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:Dėl turto perdavimo Kėdainių r. Šėtos gimnazijai Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:Dėl turto perdavimo Šėtos socialiniam ir ugdymo centrui Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:Dėl viešame aukcione parduodamo Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. TS-255 „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:Dėl valstybės turto nurašymo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-68 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:Dėl AB ,,Panevėžio energija“ 2019–2022 metų investicijų plano Kėdainių šilumos tinklų rajone tikslinimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:Dėl viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos tarnybos nuosavybėn Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimo pavedimo merui Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:Dėl atleidimo nuo dalies savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kėdainių mieste Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Janušavos kaime Kėdainių miesto seniūnijoje Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:Dėl Josvainių gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Kėdainių mieste Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:Dėl Pievų gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Pelėdnagių kaime Pelėdnagių seniūnijoje Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:Dėl Šušvės gatvės ašinių linijų ir koordinačių tikslinimo Angirių kaime Josvainių seniūnijoje Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo komisijos sudarymo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:Dėl įgaliojimų atstovauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau