J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:31-asis Tarybos posėdis Data:2021-11-26 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:31 Būklė:Baigtas
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Darbotvarkė Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS I. U. Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS A. K. Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „KAPLIŲ ŽUVYS“ Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB DOTNUVOS EKSPERIMENTINIAM ŪKIUI Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-247 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PATALPŲ NUOMOS KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:V. Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,MARGRETOS PROJEKTAI“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ORVĖJAS Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB STATKASA Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,EUSVA“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO J. N., DIRBANČIAI SU VERSLO LIUDIJIMU Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-67 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:D. Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-282 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-56 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:K. Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIDAUS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL PASTATO PERDAVIMO ASOCIACIJAI LANGAKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPAS Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-239 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-147 „DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL PASLAUGOS ĮKAINIO PATVIRTINIMO Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO JOSVAINIŲ SOCIALINIAM IR UGDYMO CENTRUI Pranešėjas:A.Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO SIŪLYMAS ATIDĖTI KLAUSIMĄ NR. 9 Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 7, siūlymas - atidėti klausimo svarstymą Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:Dėl klausimo Nr. 23 atidėjimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau