J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:32-asis Tarybos posėdis Data:2021-12-17 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:32 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-12.pdf
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Z. Valiauskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO SUDARYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:J. Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO Pranešėjas:R. Vieštautas, L. Janulienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO Pranešėjas:R. Vieštautas, G. Braškys Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFO PATVIRTINIMO Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIS YRA APLEISTAS AR NEPRIŽIŪRIMAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO PELĖDNAGIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas: DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠILAINIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:R. Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ KIRTIMO, KITOKIO PAŠALINIMO IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVAUS GENĖJIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR PRAŠYMŲ DĖL ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS DYDŽIO PERSKAIČIAVIMO NAGRINĖJIMO IR SUMOKĖTOS ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:I. Lukošienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-68 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-20 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL ŠĖTOS SOCIALINIO IR UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:J. Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,PATIKIMAS BUHALTERIS“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ŠVIESIAU TAMSIAU“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,VERSLO BUHALTERIS“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB JOLANGA Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,EUSVA“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,LINTRAIL“ Pranešėjas:A. Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO Pranešėjas:V. Grigas Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRUI Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI „MES KITOKIE VAIKAI“ Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL NEMOKAMO SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS IR NEĮGALIŲ KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL UAB „SIGMA SOLAR“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO Pranešėjas:A. Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. TS-145 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:L. Rimdžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:L. Rimdžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO Pranešėjas:L. Rimdžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 25, EKONOMIKOS KOMITETO SIŪLYMAS UŽ KIEKVIENĄ KOMISIJOS NARĮ BALSUOTI INDIVIDUALIAI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 28, EKONOMIKOS KOMITETO SIŪLYMAS Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 28, DARBO PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLYMAS Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 20, SIŪLYMAS KOMPENSUOTI VISĄ PRAŠOMĄ SUMĄ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 25 ATIDĖJIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 28 ATIDĖJIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau