J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:38-asis Tarybos posėdis - Data:2022-04-29 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:38 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-6.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS J. S. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS R. Š. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2022–2023 MOKSLO METAMS Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO, PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-14 „DĖL KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ ,,ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS AUTOBUSŲ NUOMOS KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-239 „DĖL KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-249 „DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ERMINSA“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DIKSTATA Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO LANKESOS MEDIENA, MB Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB IG INŽINERIJA Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-11 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DALIES MSNA „NIKYS“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „BALSIŲ MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „MANTVILONIŲ MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „VILAINIŲ DRENAŽAS“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO IR VEIKLOS PLĖTOJIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-153 „DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ ATLEIDIMO NUO MOKESČIO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TRUMPALAIKĮ TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ SPORTO CENTRUI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJŲ SUDARYMO, ATNAUJINIMO IR ĮGYVENDINIMO, VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL PASTATO PERDAVIMO ASOCIACIJAI NOCIŪNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI OKAINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI PILIONIŲ BENDRUOMENEI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL PASTATO PERDAVIMO ASOCIACIJAI KĖDAINIŲ RAJONO SKAISTGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-131 „DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ŠĖTOS BENDRUOMENĖS CENTRUI“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJAI NUOMOTI TURTĄ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-245 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ BEI VIEŠŲJŲ VIETŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRA Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:DĖL VYTAUTO MONTVILOS GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO KĖDAINIŲ MIESTE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:DĖL GATVIŲ PAVADINIMO SUTEIKIMO KRAKIŲ KAIME KRAKIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:DĖL GATVIŲ AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO KRAKIŲ MIESTELYJE KRAKIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau