J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:4-asis Tarybos posėdis Data:2023-06-23 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:4 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-7.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. Sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:Dėl Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos sudarymo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. Sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. Sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Vienkartinės piniginės socialinės paramos ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-230 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:Dėl Kėdainių r. Akademijos gimnazijos struktūros patvirtinimo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-247 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:Dėl Kėdainių dailės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:Dėl Kėdainių kalbų mokyklos paslaugų kainų nustatymo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:Dėl Kėdainių muzikos mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo Pranešėjas:Daiva Mickevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:Dėl pritarimo projekto „Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas kultūrinėms reikmėms“ rengimui ir finansavimui Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:Dėl pavedimo balsuoti dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, Kauno regioniniuose sąvartynuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio tvirtinimo Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:Dėl Kėdainių sveikatos centro kūrimo funkcinio bendradarbiavimo būdu inicijavimo Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis vietos projekte ,,Tiskūnų bendruomenės verslo ir socialinių paslaugų centro teritorijos infrastruktūros sutvarkymas“ Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-312 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdybą Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Žydrė Krivičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Reginta lt“ Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Sg budis Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo MB ,,Kinora“ Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Orivent Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo M. Š. Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo UAB Grynas tinklas Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo ūkininkei E. V. Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Santernika Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Tubiai Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:Dėl sutikimo perimti turtą iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir jo perdavimo Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinės švietimo agentūros ir jo perdavimo švietimo įstaigoms Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. TS-255 „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. TS-254 „Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kėdainių ligoninei“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:Dėl patalpų perdavimo viešajai įstaigai Įnovacijų agentūrai Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:Dėl patalpų perdavimo asociacijai Kėdainių rajono vietos veiklos grupei Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:Dėl parduodamų Kėdainių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo papildymo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių bei viešųjų vietų Kėdainių rajono savivaldybėje sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:Dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio miesto susisiekimo autobusais Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:Dėl dalies žemės sklypo Kėdainiuose, Respublikos g. 12a, naudojimo būdo pakeitimo Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:Dėl žemės sklypo Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Lipliūnų k., Tuopų g. 1b, naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:Dėl žemės sklypo Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Aristavos k., kadastro Nr. 5305/0001:95, naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:Dėl žemės sklypo Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Aristavos k., kadastro Nr. 5305/0001:190, naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:Dėl žemės sklypo Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Aristavos k., kadastro Nr. 5305/0001:596, naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
50
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
51
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
52
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
53
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kolegijos sudarymo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
54
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
55
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo vietų ir grafiko patvirtinimo Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau