J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:44-asis Tarybos posėdis Data:2022-12-16 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:44 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-12.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-168 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS NR. 1 TVIRTINIMO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „AGR SPECIAL OPPORTUNITIES FUND I“ Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-276 „DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUI NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIAM CENTRUI NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIAM CENTRUI ĮSIGYTI TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL LEIDIMO TRUSKAVOS SENIŪNIJAI ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL LEIDIMO SURVILIŠKIO SENIŪNIJAI ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL LEIDIMO VILAINIŲ SENIŪNIJAI ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-30 „DĖL RAŠYTINIŲ LEIDIMŲ LAIDOTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE KAPINĖSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO, TOLESNIO LAIDOJIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIOSE PRIPAŽINTOSE NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-188 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTE SUSIDARANČIŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO, VEŽIMO IR PARUOŠIMO NAUDOTI ORGANIZAVIMO PERDAVIMO VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-149 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KĖDAINIŲ BUTAI“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIDAUS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „ DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINĖ“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO 2021–2030 METAMS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas: DĖL TRUSKAVOS GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO TRUSKAVOS MIESTELYJE TRUSKAVOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau