J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:6-asis Tarybos posėdis Data:2023-10-27 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:6 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-9(2023-10-27).docx
Transliacija
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL VŠĮ KĖDAINIŲ SPORTO IDĖJOS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-184 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS A. K. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „KAPLIŲ ŽUVYS“ Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL LEIDIMO KURTI SVEIKATOS CENTRĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE FUNKCINIO BENDRADARBIAVIMO BŪDU Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO Pranešėjas:Daiva Mickevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2023–2029 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTUI Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-13 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL ATLEIDIMO NUO METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANO TVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ZABIELIŠKIO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO ATSKYRIMO IR RŪŠIAVIMO ĮRENGINIŲ Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL KOMISIJOS NARIO IR PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALAUS VALDYMO AR PRIEŽIŪROS ORGANO NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KĖDAINIŲ RAJONE VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL KELEIVIŲ ĮLAIPINIMO IR IŠLAIPINIMO STOTELĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-263 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI PAGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „INKUBAVIMO, KONSULTAVIMO, MENTORYSTĖS IR TINKLAVEIKOS PROGRAMŲ VYSTYMAS, SKATINANT PRADEDANČIŲJŲ SVV SUBJEKTŲ KŪRIMĄSI IR AUGIMĄ REGIONUOSE“ Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-347 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Dangiras Kačinskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., KĖDAINIŲ MIESTO SEN., JANUŠAVOS K., KADASTRO NR. 5327/0017:450, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KRAKIŲ KAIME KRAKIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS -105 „DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Arūnas Kacevičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO GYVENTOJO KORTELĖS, GYVENTOJŲ PASLAUGŲ IR INFORMACIJOS SKLAIDOS INTERNETINĖS PLATFORMOS INVESTICINIO PROJEKTO Pranešėjas:Indrė Fiodorova Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS PLAUKIMO BASEINO INVESTICINIO PROJEKTO Pranešėjas:Arnas Argustas Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL NEMOKAMO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS KĖDAINIŲ RAJONE Pranešėjas:Vygantas Vanagas Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ KELIONĖS Į DARBĄ IR IŠ DARBO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO Pranešėjas:Vytautas Grigas Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-273 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Dangiras Kačinskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau