J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:8-asis Tarybos posėdis Data:2023-12-22 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:8 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-11(2023-12-22).docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Darbotvarkė Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Jokio klausimo Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VALDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS VIETOS PROJEKTUOSE PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ „KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2015˗2023 M.“ Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO MAŽINIMO IR PREVENCIJOS 2024−2027 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Daiva Mickevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Vyšniauskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBAI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI „MES KITOKIE VAIKAI“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS POREIKIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIDAUS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PERDUODAMŲ VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ (JŲ DALIŲ) IR ŽEMĖS SKLYPAIS NESUFORMUOTOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTŲ PASIRAŠYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL SUTIKIMŲ STATYTI STATINIUS ŽEMĖS SKLYPUOSE, BESIRIBOJANČIUOSE SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAIS AR VALSTYBINE ŽEME, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL SUTIKIMŲ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL SUTIKIMŲ STATYTI LAIKINUOSIUS IR NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL SUTIKIMŲ STATYTI IR NAUDOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONO LAIKOTARPIO BEI POILSIO IR TURIZMO TERITORIJOS NUSTATYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIS YRA APLEISTAS AR NEPRIŽIŪRIMAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-107 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ SVARSTYMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-128 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO Pranešėjas:Vytautas Grigas Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ELEKTROS KELIAS“ Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ATLEIDIMO IŠ EINAMŲ PAREIGŲ PASIBAIGUS KADENCIJAI Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:Dėl paramos suteikimio iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Balionista Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr. 10 (1) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr. 10 (2) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr.10 (3) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr. 27 (1) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr. 27 (1) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:Dėl pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr. 27(1) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr. 27 (2) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr. 35 (1) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
50
Klausimas:Dėl pasiūlymo klausimui Nr. 35 (2) Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau