J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:Kontrolės komiteto posėdis Data:2022-09-29 Posėdžio pirmininkas:Saulius Grinkevičius Numeris: Būklė:Įregistruotas
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Dėl pastato-infocentro, esančio adresu Minareto g. 8, Kėdainiai, nuomos sutarties sąlygų laikymosi Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito svarstymas Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:Gėlynų įrengimo ir priežiūros konkurso organizavimas bei konkurso laimėtojo vykdomų darbų atitikimas konkurso sąlygoms Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. metų veiklos plano svarstymas Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:Valstybės tarnautojų bei dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės administracijoje, savivaldybių įstaigose ir uždarosiose akcinėse bendrovėse analizė. Laisvos darbo vietos. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos II ketvirčio ataskaitų svarstymas Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:Viešųjų pirkimų prevencinių patikrinimų svarstymas, mažos vertės neskelbiamų derybų būdu vykdytų pirkimų analizė Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:Kitų įstatymais numatytų išvadų (dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, dėl koncesijos konkurso ir sutarties, dėl partnerystės su privačiais subjektais) svarstymas Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:Kiti klausimai Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau