J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:41-asis Tarybos posėdis Data:2022-09-30 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:41 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-9.docx
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Darbotvarkė Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKIMO Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL 2021 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJAI „ELEKTRA“ Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO D. V. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-114 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2022–2023 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ MOKYKLOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL 2022–2023 M. ŠILDYMO SEZONO VIDUTINĖS MALKŲ KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL PIRTIES PASLAUGOS KAINOS KOMPENSAVIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-165 „DĖL KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ESTRITA Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ŠVAROS KARALIAI“ Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB KEDGRINDA Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB MINIOTA Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ALVAIDRĖ Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,GPROJEKTAI“ Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO D. V., DIRBANČIAI PAGAL INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO M. P., DIRBANČIAM PAGAL INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,BALTEKSA PRO“ Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO VERTĖS PADIDINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ SPORTO CENTRUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO IR MENO KŪRINIŲ PERĖMIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., LIAUDIES G. 17 Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRAKIŲ SENIŪNIJOS TRAKTORIŲ NUOMOS KAINOS NUSTATYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-182 „DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI NUOMOTI PATALPAS“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL NEMOKAMO SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS IR NEĮGALIŲ KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-69 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-68 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO IR KITŲ PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-187 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2021 METAMS“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUTIKIMŲ STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ AR TĘSTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VEIKLĄ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL SKINDERIŠKIO KĘSTUČIO KALTENIO DENDROLOGINIO PARKO PAVADINIMO SUTEIKIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL JANUŠAVOS AIKŠTĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO KĖDAINIŲ MIESTE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL MIŠKO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO JUODKAIMIŲ KAIME JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL ČEPONIŠKIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO ŠĖTOS MIESTELYJE ŠĖTOS SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:DĖL KLAUSIMO NR. 15 ATIDĖJIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau