J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:45-asis Tarybos posėdis Data:2023-01-27 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:45 Būklė:Baigtas Protokolas: VARD45.pdf
Transliacija
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB „Integravimo sistemos“ Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos A. N. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimų pavedimo administracijos direktoriui Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-276 „Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. TS-190 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-343 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:Dėl biudžetinės įstaigos Kėdainių pagalbos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2023 metų programos patvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:Dėl sportinių šokių klubo „Vilnis“ atleidimo nuo mokesčio Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:Dėl viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ atleidimo nuo mokesčio Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Ant saldžių debesų Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis vietos projekte „Sirutiškio bendruomenės maisto laboratorija“ Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo UAB „Kėdainių butai“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo ir jų perdavimo UAB „Kėdainių butai“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, perdavimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:Dėl valstybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, perdavimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:Dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:Dėl turto perdavimo Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:Dėl turto perdavimo asociacijai Lančiūnavos bendruomenės centrui Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijai nuomoti nekilnojamąjį turtą Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau