J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:6-asis Tarybos posėdis Data:2023-10-27 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:6 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-9(2023-10-27).docx
Transliacija
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL ŠĖTOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL KRAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL VŠĮ KĖDAINIŲ SPORTO IDĖJOS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-184 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS A. K. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „KAPLIŲ ŽUVYS“ Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL LEIDIMO KURTI SVEIKATOS CENTRĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE FUNKCINIO BENDRADARBIAVIMO BŪDU Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO Pranešėjas:Daiva Mickevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS 2023–2029 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTUI Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-13 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL ATLEIDIMO NUO METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANO TVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO ZABIELIŠKIO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO ATSKYRIMO IR RŪŠIAVIMO ĮRENGINIŲ Pranešėjas:Sandra Barzdienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL KOMISIJOS NARIO IR PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALAUS VALDYMO AR PRIEŽIŪROS ORGANO NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KĖDAINIŲ RAJONE VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL KELEIVIŲ ĮLAIPINIMO IR IŠLAIPINIMO STOTELĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Virginija Baltraitienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-263 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI PAGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „INKUBAVIMO, KONSULTAVIMO, MENTORYSTĖS IR TINKLAVEIKOS PROGRAMŲ VYSTYMAS, SKATINANT PRADEDANČIŲJŲ SVV SUBJEKTŲ KŪRIMĄSI IR AUGIMĄ REGIONUOSE“ Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-347 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Dangiras Kačinskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., KĖDAINIŲ MIESTO SEN., JANUŠAVOS K., KADASTRO NR. 5327/0017:450, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KRAKIŲ KAIME KRAKIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas:Rytis Vieštautas Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS -105 „DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Arūnas Kacevičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO GYVENTOJO KORTELĖS, GYVENTOJŲ PASLAUGŲ IR INFORMACIJOS SKLAIDOS INTERNETINĖS PLATFORMOS INVESTICINIO PROJEKTO Pranešėjas:Indrė Fiodorova Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS PLAUKIMO BASEINO INVESTICINIO PROJEKTO Pranešėjas:Arnas Argustas Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL NEMOKAMO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS KĖDAINIŲ RAJONE Pranešėjas:Vygantas Vanagas Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ KELIONĖS Į DARBĄ IR IŠ DARBO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO Pranešėjas:Vytautas Grigas Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-273 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Dangiras Kačinskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Steponas Navajauskas Būklė:Įtrauktas Plačiau