J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Išmokų vaikams skyrimas

Paslaugos aprašymas. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,5 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt). Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt): kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų; kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka vaikui mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

Išmoka vaikui nemokama, jei jis yra pilnametis ar emancipuotas ir turi savo vaikų, asmuo susituokia, yra paskelbta paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, asmuo yra pilnametis, atliekantis bausmę, sulaikytas ar suimtas.

Aprašymas interesantui. Asmenys, norintys gauti išmokas vaikams, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą (prašymo formos: SP-3(A1) - šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, arba (ir) šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų). Forma pridedama.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją.
3. Įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) kopiją (-as).
5. Mokyklos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.
6. Ištuokos liudijimo, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką, kopiją.
7. Mirties liudijimo, jeigu vienas iš vaiko tėvų miręs, kopiją.
8. Šeimos pajamas patvirtinančius dokumentus, kai pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio.
9. Dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
10. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumento kopiją.
11. Banko atsiskaitomąją sąskaitą.

Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8-17 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Antradienį 8-17 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Trečiadienį 8-17 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Ketvirtadienį 8-17 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Penktadienį 8-15.45 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Prašymai dėl išmokų priimami iki kiekvieno mėnesio 10 d. Reikiamus dokumentus pristačius po einamojo mėnesio 10 d., išmokos bus gaunamos 1 mėnesiu vėliau.

Paslaugos kategorija - socialinė parama.

Paslaugos suteikimo trukmė - sprendimas priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Paslaugos gavėjas - fizinis asmuo.


1. Atsakingas padalinys -
Pelėdnagių seniūnija

V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Valentinas Tamulis, tel. (8 347) 67601,

el. paštas valentinas.tamulis@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - specialistė (socialinei paramai) Vilma Paškevičienė, tel. (8 347) 67611,

el. pastas vilma.paskeviciene@kedainiai.lt


2. Atsakingas padalinys -
Gudžiūnų seniūnija

Dotnuvėlės g.1, Gudžiūnai., Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Regimantas Valiauskas, tel. (8 347) 45433,

el. paštas gudziunu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - soc. darbuotoja Regina Preikšienė, tel. (8 347) 45342,

el. paštas gudziunu.seniunija@kedainiai.lt


3. Atsakingas padalinys -
Josvainių seniūnija

Kėdainių g. 9, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

 el. paštas josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vadovas - seniūnas Algimantas Sirvidas, tel. (8 347) 73223,  mob. 8 618 27202,

el. paštas josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Kazimira Dzikienė, tel. (8 347) 73180,

el. paštas josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

 

4. Atsakingas padalinys - Pernaravos seniūnija

Jadvygos Juškytės g. 26, Pernaravos mstl., Pernaravos sen. Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Artūras Gustas, tel. (8 347) 42198,

el. paštas pernaravos.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - specialistė (socialinei apsaugai) Vilma Ramanauskienė tel. (8 347) 42148,

el. paštas pernaravos.seniunija@kedainiai.lt


5. Atsakingas padalinys -
Šėtos seniūnija

Kėdainių g. 6, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Petras Pupkus, tel. (8 347) 35265,

el. paštas setos.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Angelina Kirvelienė, tel. (8 347) 35367,

el. paštas  setos.seniunija@kedainiai.lt


6. Atsakingas padalinys
- Vilainių seniūnija

Parko g. 6, Vilainių k., Vilainių sen., LT-58102, Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Antanas Bružas, tel. (8 347) 68310,

el. paštas vilainiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Laima Laurinavičienė, tel. (8 347) 68312,

el. paštas vilainiu.seniunija@kedainiai.lt

 

7. Atsakingas padalinys - Surviliškio seniūnija

Kėdainių g. 29, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnė Vanda Petrauskienė, tel. (8 347) 41 133,

el. paštas surviliskio.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja (darbui su rizikos šeimomis) Sonata Rindokienė,     tel. (8 347) 41 237, el. paštas  surviliskio.seniunija@kedainiai.lt


8.
Atsakingas padalinys - Truskavos seniūnija

Liepų g. 2, Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Vytautas Zakaryza, tel. (8 347) 41369,

el. paštas truskavos.seniunija@kedainiai lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Elena Ragaišienė, tel. (8 347) 41352,

el. paštas truskavos.seniunija@kedainiai lt

 

9. Atsakingas padalinys - Krakių seniūnija

Vilniaus g. 18, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Jonas Dalbokas, tel. (8 347) 38 124

el. paštas  krakiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Vilma Berulienė, tel. (8 347) 38 124,

el. paštas  krakiu.seniunija@kedainiai.lt


Reglamentuojantys teisės aktai:

1.   Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr. 89- 1706, 2004, Nr. 88-3208)
2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801, (Žin., 2004, Nr. 100-3724)
3.   Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, 2009-12-09 Nr.XI-537 (Žin., 2009, Nr. 152-6820; 2010, Nr. 132-6717)

 

Prašymo forma