J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

Paslaugos aprašymas. Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui. Išmoka gimusiam vaikui neskiriama, jei vaikas gimė negyvas arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje. Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.

Aprašymas interesantui. Dėl vienkartinės vaiko gimimo išmokos turi teisę kreiptis nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys - Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos - apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai bei asmenys be pilietybės.

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybės dokumento kopija.

3. Vaiko gimimo liudijimo kopija.

Dokumentai priimami :

Pirmadienį 8-17 val.. pietų pertrauka 12- 12.45 val.

Antradienį 8-17 val., pietų pertrauka 12- 12.45 val.

Trečiadienį 8-17 val.. pietų pertrauka 12- 12.45 val.

Ketvirtadienį 8-17 val., pietų pertrauka 12- 21.45 val.

Penktadienį 8-15.45 val., pietų pertrauka 12- 12.45 val.

Paslaugos kategorija - socialinė parama.

Paslaugos suteikimo trukmė. Sprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Paslaugos gavėjas - fizinis asmuo.


1. Atsakingas padalinys -
Pelėdnagių seniūnija

V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas  - seniūnas Valentinas Tamulis, tel. (8 347) 67601,

el. paštas valentinas.tamulis@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas  - specialistė (socialinei paramai) Vilma Paškevičienė, tel. (8 347) 67611

el. pastas vilma.paskeviciene@kedainiai.lt

 

2.Atsakingas padalinys - Gudžiūnų seniūnija

Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnai., Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Regimantas Valiauskas, tel. (8 347) 45433,

el. paštas gudziunu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas -soc. darbuotoja Regina Preikšienė, tel. (8 347) 45342,

el. paštas gudziunu.seniunija@kedainiai.lt

 

3. Atsakingas padalinys - Josvainių seniūnija

Kėdainių g. 9, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Algimantas Sirvidas, tel. (8 347) 73223, mob. 8 618 27202,

el. paštas josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Kazimira Dzikienė, tel. (8 347) 73180,

el. paštas josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

 

4. Atsakingas padalinys - Pernaravos seniūnija

Jadvygos Juškytės g. 26, Pernaravos mstl., Pernaravos sen. Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Artūras Gustas, tel. (8 347) 42198,

el. paštas pernaravos.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - specialistė (socialinei apsaugai) Vilma Ramanauskienė tel. (8 347) 42148

el. paštas pernaravos.seniunija@kedainiai.lt

 

5.Atsakingas padalinys - Šėtos seniūnija

Kėdainių g. 6, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Petras Pupkus, tel. (8 347) 35265,

el. paštas setos.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Angelina Kirvelienė, tel. (8 347) 35367,

el. paštas  setos.seniunija@kedainiai.lt

 

6.Atsakingas padalinys - Vilainių seniūnija

Parko g. 6, Vilainių k., Vilainių sen., LT-58102, Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Antanas Bružas, tel. (8 347) 68310

el. paštas vilainiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Laima Laurinavičienė, tel. (8 347) 68312,

el. paštas vilainiu.seniunija@kedainiai.lt

 

7. Atsakingas padalinys - Surviliškio seniūnija

Kėdainių g. 29, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnė Vanda Petrauskienė, tel. (8 347) 41 133,

el. paštas surviliskio.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja (darbui su rizikos šeimomis) Sonata Rindokienė,             tel. (8 347) 41 237, el. paštas  surviliskio.seniunija@kedainiai.lt

 

8. Atsakingas padalinys - Truskavos seniūnija

Liepų g. 2, Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Vytautas Zakaryza, tel. (8 347) 41369,

el. paštas truskavos.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Elena Ragaišienė, tel. (8 347) 41352,

el. paštas truskavos.seniunija@kedainiai.lt

 

9. Atsakingas padalinys - Krakių seniūnija

Vilniaus g. 18, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Jonas Dalbokas, tel. (8 347) 38 124,

el. paštas  krakiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Vilma Berulienė, tel. (8 347) 38 197,

el. paštas  krakiu.seniunija@kedainiai.lt

 

Reglamuojamtys teisės aktai :

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr.I-621 (Žin., 1994, Nr. 89- 1706, 2004, Nr. 88-3208)

2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 (Žin., 2004, Nr. 100-3724)

 

Prašymo forma