J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Paslaugos aprašymas. Išmoka skiriama nėščiai nedirbančiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo dienos. Skiriama 2 MGL dydžio vienkartinė išmoka.

Aprašymas interesantui. Asmenys, norintys gauti išmoką nėščiai moteriai, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą.

2. Asmens tapatybės dokumento kopiją.

3. Sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą.

4. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

5. Asmeninę banko atsiskaitomąją sąskaitą.

Dokumentai priimami :

Pirmadienį 8-17 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Antradienį 8-17 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Trečiadienį 8-17 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Ketvirtadienį 8-17 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Penktadienį 8-15.45 val., pietų pertrauka 12-12.45 val.

Paslaugos kategorija - socialinė parama.

Paslaugos suteikimo trukmė. Sprendimas dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Paslaugos gavėjas - fizinis asmuo.


1. Atsakingas padalinys -
Pelėdnagių seniūnija

V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Valentinas Tamulis, tel. (8 347) 67601,  el. paštas valentinas.tamulis@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - specialistė (socialinei paramai) Vilma Paškevičienė, tel. (8 347) 67611

el. paštas vilma.paskeviciene@kedainiai.lt


2. Atsakingas padalinys -
Gudžiūnų seniūnija

Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnai, Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Regimantas Valiauskas, tel. (8 347) 45433,

el. paštas gudziunu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - soc. darbuotoja Regina Preikšienė, tel. (8 347) 45342,

el. paštas gudziunu.seniunija@kedainiai.lt


3. Atsakingas padalinys -
Josvainių seniūnija

Kėdainių g. 9, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Algimantas Sirvidas, tel. (8 347) 73223, mob. 8 618 27202,

el.paštas josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Kazimira Dzikienė, tel. (8 347) 73180,

el. paštas josvainiu.seniunija@kedainiai.lt


4. Atsakingas padalinys -
Pernaravos seniūnija

Jadvygos Juškytės g. 26, Pernaravos mstl., Pernaravos sen. Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Artūras Gustas, tel. (8 347) 42198,

el. paštas pernaravos.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - specialistė (socialinei apsaugai) Vilma Ramanauskienė tel. (8 347) 42148,

el. paštas pernaravos.seniunija@kedainiai.lt


5. Atsakingas padalinys -
Šėtos seniūnija

Kėdainių g. 6, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Petras Pupkus, tel. (8 347) 35265,

el. paštas setos.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Angelina Kirvelienė,  tel. (8 347) 35367,

el. paštas  setos.seniunija@kedainiai.lt


6. Atsakingas padalinys
- Vilainių seniūnija

Parko g. 6, Vilainių k., Vilainių sen., LT-58102, Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Antanas Bružas, tel. (8 347) 68310,

el. paštas vilainiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Laima Laurinavičienė, tel. (8 347) 68312,

el. paštas vilainiu.seniunija@kedainiai.lt


7. Atsakingas padalinys -
Surviliškio seniūnija

Kėdainių g. 29, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnė Vanda Petrauskienė, tel. (8 347) 41 133,

el. paštas surviliskio.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja (darbui su rizikos šeimomis) Sonata Rindokienė,

tel. (8 347) 41 237, el. paštas  surviliskio.seniunija@kedainiai.lt


8.
Atsakingas padalinys - Truskavos seniūnija

Liepų g. 2, Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Vytautas Zakaryza, tel. (8 347) 41369,

el. paštas truskavos.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Elena Ragaišienė, tel. (8 347) 41352, el. paštas truskavos.seniunija@kedainiai.lt

 

9. Atsakingas padalinys - Krakių seniūnija

Vilniaus g. 18, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav.

Paslaugos vadovas - seniūnas Jonas Dalbokas, tel. (8 347) 38 124,

el. paštas  krakiu.seniunija@kedainiai.lt

Paslaugos vykdytojas - socialinė darbuotoja Vilma Berulienė, tel. (8 347) 38 197,

el. paštas  krakiu.seniunija@kedainiai.lt

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr.I-621 (Žin., 1994, Nr. 89-1706, 2004, Nr. 88-3208)
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 (Žin., 2004, Nr. 100-3724)

 

Prašymo forma