J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa: kaip vertinate seniūnijų teikiamas paslaugas?
Apklausa: kaip vertinate seniūnijų teikiamas paslaugas?
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, dienos socialinės globos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas šių paslaugų poreikis.

Aprašymas interesantui

Prašymas-paraiška yra užpildomi ir dokumentai pateikiami seniūnijoje pagal asmens gyvenamąją vietą, Kėdainių mieste: Kėdainių bendruomenės socialiniame centre. Surinktus dokumentus seniūnijos ir Kėdainių bendruomenės socialinis centras pristato Socialinės paramos skyriui. 

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildytas prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti SP-8 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  A1-183 (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 79-3126).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8 -17 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45
Antradienį 8 -17 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45
Trečiadienį 8 -17 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45
Ketvirtadienį 8 -17 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45
Penktadienį 8 -15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Paslaugos kategorija – socialinė apsauga

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 kalend. d.

Paslaugos gavėjas – fizinis asmuo

Atsakingas padalinys – seniūnija, Kėdainių bendruomenės socialinis centras

Paslaugos vadovas – seniūnas, Kėdainių bendruomenės socialinio centro direktorius

Paslaugos vykdytojai: 
Dotnuvos sen. - Ina Minkevičienė, Jurgita Daniūnaitė, tel. (8 347) 39300
Gudžiūnų sen. - Regina Preikšienė, (8 347) 45342 
Josvainių sen. - Kazimiera Dzikienė, (8 347) 73180 
Kėdainių bendruomenės socialinis centras – Janina Petkevičienė (8 347) 55751
Krakių sen. - Vilma Berulienė, Irena Masionienė, (8 347) 38197
Pelėdnagių sen. - Vilma Paškevičienė, (8 347) 67611 
Pernaravos sen. - Vilma Ramanauskienė, (8 347) 42221
Surviliškio sen. - Romualda Vaitkevičienė, (8 347) 41237
Šėtos sen. - Angelina Kirvelienė, (8 347) 35367
Truskavos sen. - Elena Ragaišienė, (8 347) 41352
Vilainių sen. - Valerija Kuprienė, Laima Laurinavičienė, (8 347) 68312 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 “Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo”
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 “Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymas Nr.97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ 
8. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybas sprendimas Nr. TS - 216  „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos tvirtinimo
9. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. TS-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos tvirtinimo“
10. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. TS-91 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m.  balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-110 „Dėl socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Prašymo forma

Prašymo-paraiškos forma socialinėms paslaugoms gauti