J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Projekto pavadinimas

Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti ženklinimo infrastruktūrą, skirtą informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute.

Projekto uždavinys – vykdyti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtrą.

Projekto pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Projektą numatyta įgyvendinti su 3 partneriais – Jonavos rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra. Viena pagrindinių partnerių pasirinkimo priežasčių – teritorinė. Tai besiribojančios savivaldybės, kurias jungia bendras turistinis maršrutas. Visos trys projekte dalyvaujančios savivaldybės aktyviai dalyvaus rengiant darnią turizmo informacinę ir ženklinimo sistemą.

Projekto metu bus įrengta ženklinimo infrastruktūra, skirta informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Jonavos, Kėdainių ir Raseinių r. savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute. Bus pagaminti ir įrengti 194 infrastruktūros objektai, nurodantys lankytinų objektų kryptį, 148 infrastruktūros objektai, informuojantys apie lankytiną objektą, 27 infrastruktūros objektai, informuojantys apie savivaldybes jungiantį maršrutą, vietovę, pagrindinius čia esančius lankytinus objektus. Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos ir užsienio turistai, projektą įgyvendinančios savivaldybės, joms pavaldžios institucijos (turizmo srityje).

Laukiami rezultatai

Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai – 369 vnt., iš jų:

Kėdainių rajono savivaldybėje – 149 objektai,

Jonavos rajono savivaldybėje – 98 objektai,

Raseinių rajono savivaldybėje – 122 objektai

Įgyvendinimo laikas

2017 m. kovo mėn. – 2019 m. kovo mėn.

Projekto vertė

318 071,64 Eur, iš jų 270 360,89 ES lėšos

Savivaldybės lėšos

47 710,75 Eur

Kontaktiniai asmenys

Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas ausra.ciukiene@kedainiai.lt

Emilija Zmejauskaitė, Sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistė, (8~347) 44 201, el. paštas emilija.zmejauskaite@kedainiai.lt

 


Pradedamas įgyvendinti projektas „Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

 Jonavos rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono savivaldybių administracijos ir Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra pradeda įgyvendinti projektą „Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ Nr.05.4.1-LVPA-R-821-21-0002, kuris finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Pagrindinis projekto tikslas – suprojektuoti ir įrengti ženklinimo infrastruktūrą (369 vnt.), skirtą informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute.

Projekto metu bus pagaminti ir įrengti 194 infrastruktūros objektai, nurodantys lankytinų objektų kryptį, 148 infrastruktūros objektai, informuojantys apie lankytiną objektą, 27 infrastruktūros objektai, informuojantys apie savivaldybes jungiantį maršrutą, vietovę, pagrindinius čia esančius objektus. Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėje, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi.

Projekto trukmė – 24 mėn. Projekto biudžetas – 318.071,64 Eur, iš jų ES finansavimo lėšos – 270.360,89 Eur.