J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

 

Projektas „Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“ .

Projekto pavadinimas

Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - Vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas Kėdainių mieste.

Uždavinys - Pagerinti A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių techninius parametrus ir įdiegti eismo saugos priemones.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas:

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 3,69 km;

Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas – 0,50 mln. val.

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės - įgyvendinus Projektą numatoma saugumui užtikrinti Kėdainių mieste įrengti žiedinę sankryžą Gegučių, A. Kanapinsko, Liaudies gatvių sankryžoje.

Įgyvendinimo laikas

2017 m. spalio mėn. − 2020 m. vasario mėn.

Projekto vertė

1.761.987,06 Eur

Savivaldybės lėšos

132.149,03 Eur

Kontaktiniai asmenys

Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt,

Audrius Zubavičius, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8~347) 69529, audrius.zubavičius@kedainiai.lt.