J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei

Finansuojama iš Europos sąjungos
Europos regioninės plėtros fondo

Projekto pavadinimas

Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - prisidėti prie palankių sąlygų paslaugų sektoriui skatinimo bei prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Kėdainių mieste.

Uždavinys - modernizuoti Didžiosios Rinkos aikštę Kėdainių mieste, pritaikant vietos bendruomenei

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas -  sutvarkyta Didžiosios Rinkos aikštė (1 objektas).

Įgyvendinimo laikas

2017 m. liepos mėn. − 2018 m. liepos mėn.

Projekto vertė

471 996,10 Eur

Savivaldybės lėšos

  35 399,71 Eur

Kontaktiniai asmenys

Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt,

Audrius Zubavičius, Statybosir turto skyriaus vyr. specialistas, , tel. (8~347) 69529, audrius.zubavičius@kedainiai.lt.