J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių miesto viešųjų erdvių (miesto parkų, sporto aikštyno, teniso kortų prieigų) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei, verslui

 

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo 

 

 

Projekto pavadinimas

Kėdainių miesto viešųjų erdvių (miesto parkų, sporto aikštyno, teniso kortų prieigų) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei, verslui

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant naujas ir išlaikant esamas darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą Uždavinys - Kėdainių mieste modernizuoti viešąsias erdves, didinant miesto patrauklumą bendruomenei ir verslui

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas:
1. Pagerintos sąlygos paslaugų sektoriui, prisidėta prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo;
2. Kompleksiškai sutvarkyti miesto parkai, gerinantys miesto įvaizdį bei didinantys miesto patrauklumą atvykstantiems turistams, vietos bendruomenei ir verslui;
3. Padidintas naudojamų viešųjų erdvių plotas ir jų prieinamumas gyventojams Kėdainių mieste;
4. Pagerintas estetinis miesto įvaizdžio patrauklumas.

Įgyvendinimo laikas

2018 m. sausio mėn. − 2020 m. balandžio mėn.

Projekto vertė

3.564.957,50 Eur

Savivaldybės lėšos

419.809,50 Eur

Kontaktiniai asmenys

Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt,

Nijolė Jašinienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69527, nijole.jasiniene@kedainiai.lt.