J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių Sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Kėdainių Sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.

Projekto pavadinimas

Kėdainių Sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projektu siekiama prisidėti prie viešosios infrastruktūros optimizavimo, kur sustiprinus esamą miesto kultūros traukos centrą, bus skatinamas papildomas lankytojų srautas, didinamas patrauklumas investicijoms, verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas, kas efektyviai užtikrins objekto funkcionavimą, efektyvų eksploatavimą, kultūros veiklų kokybę.

Siekiant sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudotis šiuo kultūros paveldo objektu, ateityje planuojama ją pritaikyti kultūrinėms bei kitoms reikmėms. Projekto tikslas –  išsaugoti kultūros paveldo objekto autentiškumą ir vertingąsias savybes, sudaryti sąlygas visuomenei pažinti kultūros paveldo objektą.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatai - sutvarkyta sinagogos, kultūros paveldo objekto, išorė.

Įgyvendinimo laikas

2017 m. birželio mėn. – 2020 m. lapkričio mėn.

Projekto vertė

283 086,31 Eur

Savivaldybės lėšos

42 462,96 Eur

Kontaktiniai asmenys

Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

Ina Vainauskienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69553, ina.vainauskiene@kedainiai.lt