J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas prieš sandorio sudarymą dėl kultūros paveldo objekto valdymo teisių perdavimo

Paslaugos aprašymas. Perdavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja savivaldybės paveldosaugos padalinį. Per tą laiką šis padalinys turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama kultūros ministro nustatyta tvarka. Patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.

Aprašymas interesantui. Perdavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) Priimamojo interesantų aptarnavimo poskyriui pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą;
2. pažymos (išrašo) apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją;
3. žemės sklypo (pastato) plano kopiją.

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 817 val.
Antradienį 817 val.
Trečiadienį 817 val.
Ketvirtadienį 817 val.
Penktadienį 815.45 val.

Pietų pertrauka 1212.45 val.

 

Paslaugos kategorija – Nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimas

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 k. d.

Paslaugos gavėjas  fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas padalinys – Architektūros ir urbanistikos skyrius

Paslaugos vadovas – Vytautas Kundrotas

Paslaugos vykdytojas – Margarita Rukšienė

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas  (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571);

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-318 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-240 „Dėl kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros , būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“.

Prašymo forma - Prašymas