J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Apskaitos skyriaus vedėjos 2016 metų veiklos uždaviniai
1. Iki 2016-02-29 parengti tvarką, nustatančią informacijos apie valstybinių ir vietinių rinkliavų įmokų surinkimą Kėdainių rajone pateikimą Kėdainių rajono savivaldybės Apskaitos skyriui ir seniūnijų buhalteriams bei šių įmokų registravimą apskaitoje.
2. Iki 2016-03-31 patikslinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos bei jos filialų (seniūnijų) buhalterinės apskaitos vadovo Nematerialiojo turto, Ilgalaikio materialiojo turto bei Atsargų apskaitos tvarkos aprašus.
 3. Iki 2016-06-30 parengti tvarką dėl informacijos apie baudas, skirtas už Administracinės teisės pažeidimus Kėdainių rajone, pateikimą Kėdainių rajono savivaldybės Apskaitos skyriui ir seniūnijų buhalteriams bei šių baudų registravimą apskaitoje.