J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Bendrojo skyriaus vedėjo 2019 metų veiklos uždaviniai

1. Organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui numatytų viešųjų pirkimų vykdymą, užtikrinant, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų.

2. Analizuoti Bendrojo skyriaus viešųjų pirkimų organizavimą, teikti pasiūlymus dėl jo tobulinimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Koordinuoti prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą.

4. Organizuoti korupcijos prevencijos veiklą.

5. Teikti siūlymus skirtus darbo drausmei, savivaldybės turto apsaugai stiprinti, ūkinės tvarkos, darbo drausmės ir kitų teisės normų pažeidimams šalinti.

6. Kontroliuoti dokumentų saugojimo, tvarkymo, naudojimo, sisteminimo, kaupimo procedūras.

7. Užtikrinti savivaldybės administracijos informacinių ir komunikacinių sistemų veiklą.