J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos 2019 metų veiklos uždaviniai

1. Pateikti informaciją apie 2020 metų prognozuojamas pajamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

2. Organizuoti einamųjų metų biudžeto projekto rengimą, rengti ir teikti sprendimų projektus rajono savivaldybės tarybai dėl biudžeto ir jo vykdymo, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo, biudžeto tikslinimo.

3. Analizuoti rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų plano vykdymą, užtikrinanti savalaikį informacijos pateikimą rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui.