J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Centralizuoti vidaus audito skyriaus vedėjos 2019 metų veiklos uždaviniai

1.    Sudaryti Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 m. metinį veiklos planą ir iki vasario 15 d. suderinti su administracijos direktoriumi, esant būtinumui veiklos planą patikslinti.

2. Parengti 2018 m. metinę skyriaus veiklos ataskaitą, iki 2019-03-01 pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Atlikti darbo dokumentų peržiūrą, atlikti vidaus auditus, vidaus auditų metu gautą informaciją užregistruoti darbo dokumentuose, organizuoti ir rengti vidaus audito ataskaitų projektus (ataskaitas).

4. Organizuoti ir atlikti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, atlikti dokumentų peržiūrą.