J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėjos 2019 metų veiklos uždaviniai

1.2019 metais Organizuoti civilinės būklės aktų įrašų teisingą registraciją, užtikrinant, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ministro įsakymų, civilinės metrikacijos taisyklių, vardo ir pavardės keitimo taisyklių, metodinių nurodymų, rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų darbo organizavimo klausimais.

2. Iki 2019 metų gruodžio 15 d. elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje suderinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų Dokumentacijos planą, 2020 metų Dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir 2020 metų Dokumentų registrų sąrašą.

3. Iki 2019 metų balandžio 1 d. paruošti ir pateikti ataskaitą elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2018 metų Dokumentacijos plano suvestinę.

4. 2019 metų rugsėjo-gruodžio mėn. suderinti savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, dokumentų registrų sąrašus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais.

5. Kontroliuoti, kad kokybiškai ir laiku būtų parengtos archyvo pažymos apie darbo stažą, pajamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti. Organizuoti likviduotų rajono bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą ir apsaugą.